cadett

Grundläggande funktioner i cadett ELSA LT

Med cadett ELSA LT skapar du dina kretsscheman snabbt och effektivt.

cadett ELSA LT är den perfekta produkten att starta med. Den innehåller alla nödvändiga funktioner för att snabbt och effektivt skapa kretsscheman, skåplayouter, apparatlistor, innehållsförteckningar och mycket annat.

Du kan uppgradera till cadett ELSA Professional eller cadett ELSA Enterprise för att få automatisk förbindningsnumrering och förbindningstabeller.

cadett ELSA LT har en inbyggd AutoCAD OEM som ger ett väldigt prisvärt system som är helt kompatibelt med de andra cadett ELSA-produkterna.

Flytande nätverkslicens ingår.

Skillnaderna mellan cadett ELSA-produkterna framgår av  jämförelselistan nedan.

Inbyggd AutoCAD OEM

Inbyggd AutoCAD OEM

En äkta AutoCAD OEM är inbyggd i cadett ELSA LT. Det ger bästa tänkbara kompatibilitet med AutoCAD och ett synnerligen attraktivt pris.

cadett ELSA Automation

Automatik

Produkten har en omfattande automatik med OnLine korsreferenser, postbeteckningsgenerering, plintnumrering och mycket annat.

Dynamisk tabell editering

Dynamisk tabelleditering

Editera cadett ELSA:s apparatlista direkt på skärmen eller via Excel. Hela projektet uppdateras automatiskt och dynamiskt.

Automatisk skåplayout

Skåplayout

Förenkla och snabba upp skapandet av din skåplayout med en automatisk plocklista som ger dig rätt komponenter med korrekta dimensioner.

Artikelportal

Artikelportal

CADENAS artikelportal innehåller hundratusentals artiklar och är helt integrerad i cadett ELSA.

PDF med hyperlänkar

Rapporter och PDF-filer

Med rapportgeneratorn skapar du snabbt och enkelt rapporter i valfria format som AutoCAD och Excel. Med QuickPDF skapar du blixtsnabbt kompletta PDF-filer med hyperlänkar för korsreferenserna.

Jämförelse av de olika cadett ELSA-produkterna

Tabellen nedan visar skillnaderna mellan de olika cadett ELSA-produkterna, vilka funktioner som finns i vilken produkt.

Funktioner
LT
Professional
Enterprise
Inbyggd äkta AutoCAD
Revisionshantering
Ändringslistor mellan revisioner, automatiskt
Import/export av projekt, symboler mm.
Fullständig konfigurering per projekt
Ritningsarkiv (editering)
Inyggt tittskåp med utskriftsmöjlighet
Fri konfigurering av ritningsramar
Ritningseditor (ritmiljö)
Maximalt antal ritningsblad per projekt (OnLine)
100
Obegränsat
Obegränsat
OnLine felkontroll
OnLine förbindningskontroll
OnLine konsistenskontroll
Symbolgenerator
Möjlighet skapa egna makron/delkretsar
Optionshanterare
Symbolbibliotek enligt IEC617/IEC1082
Symbolbibliotek enligt IEC617/IEC113
Symbolbibliotek enligt DIN
Symbolbibliotek enligt JIC
Symbolbibliotek enligt ISO1219 (hydraulik/pneumatik)
Symbolbibliotek för instrumentering (motsvarande SSG)
Symbolbibliotek skåplayout
Kablagemodul ("cable harness")
PLC
Automatisk plocklista för skåplayoutsymboler
Symbollista, editerbar, dynamisk (1)
Apparatlista med utskrift, OnLine
Apparatlista, editeringsbar, dynamisk (1)
Plintlista med utskrift, OnLine
Plinttabell, editeringsbar, dynamisk (1)
Kabellista med utskrift, OnLine
Kabelparttabell med utskrift, OnLine
Kabelparttabell, editerbar, dynamisk (1)
Inre förbindningstabell med utskrift, OnLine
Inre förbindningstabell, editerbar, dynamisk (1)
Automatisk trådnumrering (nollnumrering)
Möjlighet till enkel redigering via Excel
Rapportgenerator
Scriptgenerator (massbearbetning med AutoCAD)
Flerbladiga PDF-filer med hyperlänkar
Översättare
Katalog (artikeldatabas) editering
Katalog (artikeldatabas) import
Katalog (artikeldatabas) editering med Excel
Fullständigt API för enkel programmering
Generator för intelligenta yttre förbindningsscheman
Stöd för tunna klienter, "roaming profiles" och dynamiska arbetsstationer
Replikator (knyter samman server-installationer på olika orter)
Superprojekt (knyter samman flera projekt)
Remote import (fjärrimport av ritmiljö med symbolbibliotek, kataloger mm)
Remote Travel (fjärrimport och -export av projekt)
SilentPDF (bakgrundsgenerering av PDF-filer för många projekt samtidigt)
WAN-mod (stöd för långsamma nätverk som t.ex. VPN)
Utökad hantering av PLC-data (PLC-databas)
Anläggningsdatabas
Avancerat blockschema

1) Ändringarna i tabellen överförs OnLine till kretsschemat.

Inbyggd AutoCAD OEM

AutoCAD OEM

cadett ELSA LT har en inbyggd äkta AutoCAD OEM för 100 % kompatibilitet med AutoCAD. Denna kombination är mycket prisvärd. cadett ELSA LT kan uppgraderas till cadett ELSA Professional eller cadett ELSA Enterprise. Alla cadett ELSA-produkter är fullt kompatibla med varandra.

cadett ELSA Automation

AUTOMATIK

cadett ELSA har massor med automatik, bland annat  automatiska korsreferenser, automatisk plintnumrering, automatisk postbeteckningsgenerering, kabelpartnumrering och trådnumrering.

Se produktjämförelsen för fler detaljer.

Dynamisk tabell editering

Dynamisk tabelleditering

Vi kallar den för Dynamic OnLine. Den ger direkt åtkomst till apparatlistor, förbindningstabeller, plinttabeller och kabeltabeller. Du kan redigera innehållet direkt på skärmen. Kretsschemablad och andra dokument i projektet uppdateras blixtsnabbt med dina ändringar, helt automatiskt.

Automatisk skåplayout

SKÅPLAYOUT

Om du vill, kan du börja ditt konstruktionsarbete med skåplayouten. När det är dags för kretsschemat så får du då automatiskt en plocklista med allt som skall sättas in i kretsschemat. Eller så gör du tvärtom. Du kan börja med kretsschemat och från det få en plocklista för skåplayouten. Ett tredje alternativ är att arbeta parallellt. Du har en fullständig frihet att göra som du vill med en automatisk konsistenskontroll som jämför de olika dokumenttyperna med varandra och både ger dig besked om vad som avviker, och hjälper dig att komplettera med det som saknas.

Det finns funktioner för att omvandla en skåplayout i 2D till 3D, vilket ger möjlighet till en enkel kollisionskontroll. Finns det plats för allting, i alla riktningar?  De fysiska storlekarna i alla tre dimensioner finns tillgängliga i cadett ELSA:s artikeldatabas.

Förbindningshanteringen tar hänsyn till hur apparaterna är placerade i skåplayouten för att optimera kopplingsordningen, så att trådarna dras den kortaste vägen.

Förbindningstabellen kan enkelt exporteras, exempelvis till Autodesk Inventor, Solid Edge, Solidworks eller andra 3D-CAD-system.

Artikelportal

ARTIKELPORTAL

Ett samarbetsavtal mellan cadett och CADENAS ger alla användare av cadett ELSA tillgång till en inbyggd portal med hundratusentals artiklar. Med den går det enkelt att söka reda på rätt artikel för att sedan hämta hem metadata och symboler, både för layout i 2D och 3D, och kretsschema. Allt baseras på eClass-standarden som i sin tur bygger på ISO3584 och IEC1360.

Läs mer om eClass under FAQ.

PDF med hyperlänkar

RAPPORTER OCH PDF-FILER

Det är enkelt att ta fram rapporter i de format som du föredrar, till exempel Excel eller AutoCAD.

PDF-filer genereras snabbt och enkelt. De är sökbara, har praktiska bokmärken och hyperlänkar för korsreferenserna.

Boka en gratis demonstration av cadett ELSA genom att fylla i dina uppgifter här:

Inloggning

Om du saknar användarnamn och lösenord, eller om du har glömt ditt lösenord, gå in under ”Support” och välj ”Lösenordsbegäran”.