cadett

Produktjämförelse

Produktjämförelse.

Jämförelse av de olika cadett ELSA-produkterna

Tabellen nedan visar skillnaderna mellan de olika cadett ELSA-produkterna, vilka funktioner som finns i vilken produkt.

Funktioner
LT
PRO
ENT
Inbyggd äkta AutoCAD
Revisionshantering
Ändringslistor mellan revisioner, automatiskt
Import/export av projekt, symboler mm.
Fullständig konfigurering per projekt
Ritningsarkiv (editering)
Inyggt tittskåp med utskriftsmöjlighet
Fri konfigurering av ritningsramar
Ritningseditor (ritmiljö)
Maximalt antal ritningsblad per projekt (OnLine)
100
Obegränsat
Obegränsat
OnLine felkontroll
OnLine förbindningskontroll
OnLine konsistenskontroll
Symbolgenerator
Möjlighet skapa egna makron/delkretsar
Optionshanterare
Symbolbibliotek enligt IEC617/IEC1082
Symbolbibliotek enligt IEC617/IEC113
Symbolbibliotek enligt DIN
Symbolbibliotek enligt JIC
Symbolbibliotek enligt ISO1219 (hydraulik/pneumatik)
Symbolbibliotek för instrumentering (motsvarande SSG)
Symbolbibliotek skåplayout
Kablagemodul ("cable harness")
PLC
Automatisk plocklista för skåplayoutsymboler
Symbollista, editerbar, dynamisk (1)
Apparatlista med utskrift, OnLine
Apparatlista, editeringsbar, dynamisk (1)
Plintlista med utskrift, OnLine
Plinttabell, editeringsbar, dynamisk (1)
Kabellista med utskrift, OnLine
Kabelparttabell med utskrift, OnLine
Kabelparttabell, editerbar, dynamisk (1)
Inre förbindningstabell med utskrift, OnLine
Inre förbindningstabell, editerbar, dynamisk (1)
Automatisk trådnumrering (nollnumrering)
Möjlighet till enkel redigering via Excel
Rapportgenerator
Scriptgenerator (massbearbetning med AutoCAD)
Flerbladiga PDF-filer med hyperlänkar
Översättare
Katalog (artikeldatabas) editering
Katalog (artikeldatabas) import
Katalog (artikeldatabas) editering med Excel
Fullständigt API för enkel programmering
Generator för intelligenta yttre förbindningsscheman
Stöd för tunna klienter, "roaming profiles" och dynamiska arbetsstationer
Replikator (knyter samman server-installationer på olika orter)
Superprojekt (knyter samman flera projekt)
Remote import (fjärrimport av ritmiljö med symbolbibliotek, kataloger mm)
Remote Travel (fjärrimport och -export av projekt)
SilentPDF (bakgrundsgenerering av PDF-filer för många projekt samtidigt)
WAN-mod (stöd för långsamma nätverk som t.ex. VPN)
Utökad hantering av PLC-data (PLC-databas)
Anläggningsdatabas
Avancerat blockschema

1) Ändringarna i tabellen överförs OnLine till kretsschemat.

Boka en gratis demonstration av cadett ELSA genom att fylla i dina uppgifter här:

Inloggning

Om du saknar användarnamn och lösenord, eller om du har glömt ditt lösenord, gå in under ”Support” och välj ”Lösenordsbegäran”.