cadett

Kurser.

Våra kurser.

cadett håller regelbundna kurser i cadett ELSA både för nybörjare och inbitna användare. Där delar vi med oss av den kunskap som behövs för att använda våra programvaror på effektivast möjliga sätt.

cadett håller regelbundna kurser i cadett ELSA både för nybörjare och inbitna användare. Där delar vi med oss av den kunskap som behövs för att använda våra programvaror på effektivast möjliga sätt.

Du får fram mer detaljerad kursinformation via nedanstående kursbeskrivningar. Kurserna hålls regelbundet och annonseras även i vårt nyhetsbrev.

Utbud

Grundkurs, Fortsättningskurs, Avancerad kurs och Uppdateringskurs

Telefon

08-754 97 70

info@cadett.com

Välj kurs.

cadett ELSA del 1 - Grundkurs

Omfattning: 3 dagar (2 dagar för cadett ELSA LT)

Omfattning: 3 dagar (2 dagar för cadett ELSA LT)

cadett ELSA är ett omfattande och mycket effektivt hjälpmedel för elschemakonstruktion. Ritmiljön i cadett ELSA baseras på AutoCAD. Med hjälp av OnLine-automatiken automatiseras mycket av konstruktionsarbetet, direkt i AutoCAD.

Med en rapportgenerator kan du ta fram tabeller och listor helt automatiskt. Grundkursen lär dig att använda ett system som redan anpassats efter ett visst ritsätt, t.ex. någon av de standardkonfigureringar enligt internationell standard som medföljer vid leverans.

Kursinnehåll:

 • cadett ELSA, uppbyggnad och funktion
 • Kataloger
 • Ritningsarkivet
 • Schemaritning med cadett ELSA
 • Symboler – medföljande bibliotek
 • Automatik – grundläggande principer
 • Övningsexempel
 • Felsökning och rättning
 • PDF-generering och automatplottning
 • Egna symboler
 • Dynamic OnLine (dag 3)
 • Automatisk nollnumrering (dag 3)
 • Automatisk rapportgenerering (dag 3)

 

Vem bör delta?

Alla som skall använda cadett ELSA eller som planerar att skaffa CAD för elschemakonstruktion.

Förkunskaper

Viss erfarenhet av AutoCAD är en fördel men inte ett krav.

Anmälan

Anmäl dig hos cadett ab på telefon +46 8 754 97 70 eller e-post info@cadett.com

Kurslitteratur

Kurskompendium ingår i kursavgiften.

cadett ELSA del 2 - Fortsättningskurs

Omfattning: 2 dagar

Omfattning: 2 dagar

Kursen behandlar hur du själv anpassar programmet till ditt eget sätt att arbeta, t.ex. egna rapportdefinitioner, mallar och ritningsramar. Du får lära dig hur du skall göra för att ställa in projektparametrarna, skapa listor och tabeller och överhuvudtaget anpassa programmet efter ditt eget huvud.

Därutöver tjänar kursen som en uppföljning till cadett ELSA del 1 – Grundkurs. Här kan du få svar på frågor som uppstått efter grundkursen.

Kursinnehåll:

 • Projektparametrarna
 • Egna symboler (kontaktspeglar)
 • Hyperdynamiska kontaktspeglar
 • Ritningsramar och mallar
 • Egna rapportdefinitioner
 • Excel-rapporter
 • Skåplayout
 • Optionshantering
 • Revisionshantering
 • PLC
 • Översättaren
 • Dokumentkoder, IEC1355
 • Användardefinierade attribut
 • Användardefinierade fält i katalogen
 • TRAVEL och andra distribuerade lösningar
 • Integritetskontroll
 • Plintverktyg
 • Attributspegling

 

I mån av tid och intresse även byte av ritningsram, konfigurering av ritmiljö,  nollnumrering, import och export av projekt, tvångsstyrda förbindningar, byglingar, bladnumrering,  egenskapssymbol, egna menyer, administration av nätverksinstallationer, katalogimport, skiljeteckensoberoende postbeteckningar eller andra ämnen som kursdeltagarna vill ta upp.

Vem bör delta?

Alla som skall använda cadett ELSA.

Förkunskaper

 • Genomgången “cadett ELSA del 1 – Grundkurs”.
 • Några månaders praktiskt arbete med programmet.

 

Anmälan

Anmäl dig hos cadett ab på telefon +46 8 754 97 70 eller e-post info@cadett.com.

cadett ELSA del 3 - Avancerad kurs

Omfattning: 2 dagar

Omfattning: 2 dagar

Detta är kursen för den vane och avancerade cadett ELSA-användaren.

Vi ser i detalj på programsystemets uppbyggnad och funktion. Bland annat studerar vi databasernas uppbyggnad och innehåll.

PDS – hjärtat i cadett ELSA – studeras och vi diskuterar hur automationslösningar kan se ut. Vi ser också i detalj på ritmiljön och ritningsbladens uppbyggnad.

Kursens ändamål är att ge kunskaper som gör det möjligt att själv göra avancerade anpassningar av systemet till egna behov och önskemål.

Kursinnehåll:

 • cadett ELSA – struktur och databaser
 • API:er (applikationsgränssnitt) i cadett ELSA
 • PDS – Project Data Server och ActiveX
 • Ritningsbladens uppbyggnad
 • Import och export av data till och från cadett ELSA
 • Integrering av egna program
 • Ämnen som deltagarna önskar ta upp

 

Vem bör delta?

Den avancerade cadett ELSA-användaren som vill lära sig mer.

Förkunskaper

 • Genomgången “cadett ELSA del 2 – Fortsättningskurs”.
 • God vana från arbete med cadett ELSA inklusive dess automatik

 

Anmälan

Anmäl dig hos cadett ab på telefon +46 8 754 97 70 eller e-post info@cadett.com.

cadett ELSA Uppdateringskurs

Omfattning: 1 dagar

Intensiv uppdateringskurs för den som uppdaterar till den senaste versionen. Omfattning: 1 dag

 
Under uppdateringskursen reder vi ut alla begrepp och visar de nya möjligheterna. Vi går igenom alla nyheter i de senaste versionerna.
 

Vem bör delta?

Alla användare som har uppdaterat eller skall uppdatera till den aktuella versionen.

Förkunskaper

cadett ELSA del 1 – Grundkurs.

Anmälan

Anmäl dig hos cadett ab på telefon +46 8 754 97 70 eller e-post info@cadett.se.

Boka en gratis demonstration av cadett ELSA genom att fylla i dina uppgifter här:

Inloggning

Om du saknar användarnamn och lösenord, eller om du har glömt ditt lösenord, gå in under ”Support” och välj ”Lösenordsbegäran”.