Här presenteras några exempel på automationslösningar på olika nivåer med cadett ELSA.

1. Enklaste automationslösning

Nödvändiga makron hanteras i Excel eller motsvarande varifrån de för varje given konstruktion behövliga kommandona skickas direkt till cadett ELSA.

Den basfunktionalitet som krävs för denna typ av lösningar ingår som standard i cadett ELSA.

2. Lösning med makrofilexekverare

I Excel eller i något annat lämpligt verktyg hanteras de makron som krävs för den aktuella automatgenereringen. En komplett makrofil sätts på detta sätt samman och skickas till makrofilexekveraren för körning. Detta ger bl.a. tillgång till tekniken att sätta samman ritningsblad utanför AutoCAD.

3. Lösning med konfigurator och makrofilexekverare

Makrofilen genereras av konfiguratorn utgående från indata i det format som definieras av konfiguratorn. Indata skrivs in manuellt i enlighet med detta. Makrofilen exekveras slutligen av makrofilexekveraren.

4. Komplett lösning

Som ovan men indatafilen till konfiguratorn skapas automatiskt med hjälp av ett specialutvecklat inmatningsprogram, genom konvertering från befintliga data eller på annat sätt.