cadett

cadett ELSA Automation

Automation.

Automationslösningar

Spar tid och pengar med cadett ELSA!

Automatisering lönar sig.

cadett har lång erfarenhet av automationslösningar. Genom åren har vi hjälpt ett stort antal kunder att automatisera sin framtagning av dokumentation. Lösningarna ligger på olika nivåer och involverar större eller mindre delar av processen, alltefter de individuella behoven och önskemålen hos respektive kund.

Automationslösningar innebär att cadett ELSA fjärrstyrs för att automatiskt generera en dokumentation som annars hade skapats manuellt. Detta kan drivas långt, så långt att en komplett dokumentation både skapas och underhålls helt automatiskt, utan några manuella handgrepp.

cadett ELSA har ett öppet gränssnitt (API), en flexibel optionshantering, omfattande konfigurationsmöjligheter, och flera andra egenskaper som tillsammans gör det möjligt att på ett effektivt sätt fjärrstyra cadett ELSA från andra program som till exempel Excel, eller direkt från en orderfil i ett affärssystem eller en konfigurator.

Några exempel:

EMBA har själva programmerat i .NET och fjärrstyr cadett ELSA via det öppna gränssnittet för att automatgenerera sin dokumentation.

Alimak, som är en pionjär i det här gebitet, skapar sin dokumentation automatiskt direkt från en orderfil i sitt affärssystem.

Fläkt Group skapar också sin dokumentation automatiskt från en orderfil. Deras lösning baseras till stor del på cadett ELSA:s optionshanterare.

Läs gärna mer om de här exemplen i artiklarna som du når via länkarna nedan.

Kontakta cadett så kan vi resonera oss fram till vilken automationslösning som är bäst för just dig.

Klicka på ikonerna för mer detaljerad information!

Några av verktygen som används vid automatgenering

cadett ELSA API

API

Programmeringsgränssnittet möjliggör fjärrstyrning av all funktionalitet i cadett ELSA.

Intelligenta makron

Makron

Ett makro arbetar med många symboler samtidigt och kan med fördel användas i automatgenerering.

Flexibelt med optioner

Optionshantering

Den avancerade optionshanteraren spar tid i sig men kan också användas för automatgenerering.

Uppdatera ritningarna från excel

Excel

cadett ELSA kan fjärrstyras från Excel via det kraftfulla programmeringsgränssnittet (API).

Bevakar automation

Bevakning

När en orderfil är klar eller någon annan vald händelse inträffar så startar automatgenereringen utan mänsklig inblandning.

Flexibel konfigurering

Konfigurering

Omfattande konfigurationsmöjligheter ger stor flexibilitet.

Koppla till dokumenthantering

Lexikon

Översätt dokumentationen med den inbyggda översättaren.

Intelligenta makron

Efterbearbetning

Funktioner som tar bort tomma blad och numrerar om allt mm.

PDF med hyperlänkar

Generering av rapporter, PDF-filer och script

Alla automatiska funktioner kan fjärrstyras och köras i batch.

Axplock av kundreferenser.

Läs mer om vad några av våra kunder tycker och hur de använder cadett ELSA för automatgenerering via nedanstående länkar:

Om artikeln som du är intresserad av saknas på ditt eget språk, kan du kontakta cadett för en förenklad översättning.

cadett ELSA API

API

cadett ELSA har ett öppet, väldokumenterat och heltäckande programmeringsgränssnitt (API) som utgör grundstommen i lösningar för att helt eller delvis automatisera framtagandet av dokumentationen. Möjligheterna här är svindlande!

Intelligenta makron

Makron

I cadett ELSA finns massor med möjligheter att göra makron såsom delkretsar, hela ritningar och flerbladsmakron som hjälper till att spara mycket tid vid repetitiva arbetsmoment. AutoCAD:s egna inspelningsfunktion kan samspela med cadett ELSA:s kommandon och makro för att skapa fantastiska makron.

Flexibelt med optioner

Anpassad optionshantering

Optionshanteraren i cadett ELSA ger dig möjlighet att definiera valfritt antal optioner som omfattar flera blad och som antingen är aktiva eller inte. Detta ger stora möjligheter till effektivisering redan från start.

Vill du bygga vidare på detta, kanske med ett regelverk och möjlighet till styrning utifrån, exempelvis med en konfigurator? Vi hjälper dig att sätta upp en lösning som är optimerad för just dina behov.

Options Hantering
Uppdatera ritningarna från excel

Koppling till Excel

cadett ELSA kan samverka med Excel på flera olika sätt. Enklast är att kopiera valfri information direkt från cadett ELSA till Excel. Mer sofistikerat är att skapa rapporter i Excel-format. Allra mest kraftfullt är att använda cadett ELSA:s API med hjälp av makron i Excel som både kan läsa och skriva valfria data. Den vägen går det utmärkt att redigera valfria data från cadett ELSA i Excel, och att sedan överföra ändringarna tillbaka till cadett ELSA, där ritningsbladen uppdateras automatiskt.

Exempel på flera sådana Excel-ark med makron som är färdiga att använda finns tillgängliga att ladda ned från cadett:s hemsida. De kan användas för redigering av bland annat apparater, kablar, plintar, PLC-data, artikeldata och mycket annat.

Om du kan lite VBA (Visual Basic for Applications) så kan du skriva dina egna makron, kanske baserade på de exempel som nämns ovan. Möjligheterna med cadett ELSA:s API är oändliga! Du kan göra vad som helst, i extremfallet till och med generera en komplett dokumentation helt automatiskt.

Bevakar automation

Bevakning

Funktionalitet som cadett och kunderna använder för automatgenerering för att bevaka när det skapas till exempel en ny order från affärssystem eller liknande så sätts den automatiska genereringen i gång. Skulle något gå fel så skapas det logg-filer och ansvarig får automatiskt mail samt att genereringen återstartas.

Flexibel konfigurering

KONFIGURERING

cadett ELSA är helt öppet och extremt konfigureringsbart. Du kan själv, med eller utan hjälp från cadett, anpassa programmet efter egna behov.

”cadett ELSA anpassar sig som en kameleont!”

Koppla till dokumenthantering

Översättning

cadett ELSA har en inbyggd översättare för attribut och texter i ritningsblad, rapporter och annat. Den har fullt Unicode-stöd och klarar därför också språk med andra alfabeten än vårt, som exempelvis grekiska, japanska och kinesiska. Översättaren kan samspela med Excel som ett extra externt verktyg för komplettering och annan redigering av lexikonet med ord och uttryck i de språk som du har behov av.

Intelligenta makron

EFTERBEARBETNING

Funktionalitet som utför efterjusteringar vid automatgenerering med regelverk för t.ex. borttagning av tomma blad, omnumrering av ritningsblad mm. Tomma blad kan ju inträffa om t.ex. optioner tas bort. Även andra justeringar som är nödvändiga kan göras.

PDF med hyperlänkar

RAPPORTER, PDF OCH SCRIPT

Anrop av rapporter, script och slutligen PDF generering anropas som en del av den automatiska genereringen av dokumentation.

Boka en gratis demonstration av cadett ELSA genom att fylla i dina uppgifter här:

Inloggning

Om du saknar användarnamn och lösenord, eller om du har glömt ditt lösenord, gå in under ”Support” och välj ”Lösenordsbegäran”.