Vi är cadett.

Vi är
cadett.

cadett:s affärsidé är att utveckla och sälja världens bästa CAD-system för elschemakonstruktion.

cadett grundades 1979. Vår huvudprodukt – cadett ELSA – har funnits på marknaden sedan 1985. cadett ELSA är marknadsledande inom high-end-lösningar för elschema i Norden sedan många år.

Vårt produktutbud är helt koncentrerat på lösningar för schemakonstruktion baserade på plattformar från Autodesk.

cadett har som den äldste leverantören av CAD för elschema en unik kompetens inom fältet som kommer nuvarande och kommande kunder till del.

Vårt omfattande utbud av tjänster med kurser, support, anpassningar, installationer och mycket mer, gör oss till en idealisk samarbetspartner för alla som arbetar med elschemakonstrukion.

Axplock av kundreferenser.

Läs mer om vad några av våra kunder tycker och hur de använder cadett ELSA nedanstående länkar:

Vår historia.

Verksamheten grundades 1979 i Järfälla utanför Stockholm som ett renodlat programvaruutvecklingsföretag inriktat på den då groende persondatormarknaden.

1985 genomfördes en specialisering mot CAD – datorstödd konstruktion, samtidigt som företaget fick namnet “cadett”. Utvecklingen av “elNett”, en programvara för elschemakonstruktion, påbörjades.

Samtidigt i den tyska staden Mönchengladbach grundades företaget MG-Data GmbH för att utveckla och marknadsföra elschemakonstruktionsprogrammet MG-CAD.

1986 på en mässa i Birmingham, England, korsades cadett:s och MG-Data:s vägar för första gången. Resultatet blev ett utvecklingssamarbete i form av en joint venture.

Den skandinaviska versionen av programvaran marknadsfördes under namnet cadett ELSA. Den något annorlunda tyska versionen såldes fortfarande under namnet MG-CAD.

Samarbetet intensifierades kontinuerligt och 2003 förvärvades slutligen MG-Data av cadett och de båda företagen fick en gemensam ägare i form av cadett Holding AB. Den tyska verksamheten fick namnet cadett GmbH.

De två separata nationella versionerna av programvaran som fanns vid denna tid, ersattes av enda flerspråkig version med stöd för flera standarder. Den nya produkten fick namnet cadett ELSA på alla marknader.

Nedan listar vi några viktiga milstolpar i cadett:s historia.

1979:

Företaget grundas i Järfälla utanför Stockholm.

1981:

Den ena förutsättningen för den kommande CAD-verksamheten – IBM PC – introduceras.

1982:

Den andra förutsättningen – AutoCAD – introduceras.

1985:

CAD-verksamheten startar i Sverige samtidigt som MG-Data GmbH grundas i Tyskland. cadett ELSA R1 (1.0) börjar levereras. Operativsystemet heter MS-DOS.

1986:

Företaget tar namnet cadett ab.

1987:

cadett ELSA R2 (2.01) är den första helt svenska versionen.

1988:

Den norska verksamheten startar.

1994:

cadett ELSA R11 (3.85) med OnLine

1995:

cadett ELSA R13 (4.1) med nätverksstöd, det första äkta fleranvändarsystemet

1996:

cadett ELSA R15 (4.15) med stöd för Windows NT, föregångaren till dagens Windows 10 och 11

1999:

cadett ELSA R20 (6.0) med Dynamic OnLine

2002:

cadett ELSA R22 (7.0) med ny katalog och nytt ritningsarkiv

2003:

MG-Data GmbH förvärvas

2006:

Företaget flyttar tillbaka till Järfälla

2010:

Nya versionsnummer baserade på utgåvor (releaser) med början på cadett ELSA R30

2011:

cadett ELSA R31 med optionshantering

2012:

cadett ELSA R32 Enterprise med tunna klienter

2013:

cadett ELSA R33 med ribbon-menyer och dokumentkoder

2015:

cadett ELSA R35 med Vault-integration

2016:

cadett ELSA R36 med stöd för Windows 10

2016:

Det fysiska mediet (CD och DVD) försvinner och ersätts med nedladdning via internet

2018:

cadett ELSA R38 med stöd för IEC1355

2020:

 

Kursverksamheten flyttar till nätet på grund av Covid-19-pandemin. Integritetskontroll införs med cadett ELSA R40.

2022:

Ny web-baserad referensmanual

cadett i Tyskland.

cadett ELSA utvecklades under många år i ett nära samarbete mellan cadett ab i Sverige och MG-Data GmbH i Tyskland. I Tyskland gick produkten under namnet MG-CAD. Samarbetet mellan företagen blev allt närmare och 2003 gjordes en sammanslagning då cadett förvärvade den tyska verksamheten.

Sommaren 2003 öppnades sålunda ett cadett-kontor i Jülich, mellan Düsseldorf och Aachen.

Under 2003 integrerades slutgiltigt MG-CAD och cadett ELSA till en gemensam flerspråkig produkt med stöd för flera standarder som säljs under namnet “cadett ELSA” i hela världen.

cadett GmbH är, på samma sätt som cadett ab, ett helägt dotterbolag till cadett Holding AB.

Återförsäljare.

cadett ab.

cadett GmbH.

MacroCAD bv.

Symetri AS.

Företaget.

Kontakt.

Inloggning