cadett

Vi är cadett.

Elschema-CAD produkter som anpassar sig likt en kameleont
Vi är cadett.

Kortfakta

cadett har gedigen erfarenhet och ett nära samarbete med Autodesk sedan 1980-talet.

  • Check-01-1.png
    Din partner för elkonstruktion
  • Check-01-1.png
    Komplett system för elschemakonstruktion
  • Check-01-1.png
    Stort utbud av service och andra tjänster
0
Grundat
+ 0 år
Ackumulerad kunskap
0 år
Genomsnittlig erfarenhet hos våra konsulter
0 %
Flexibilitet
+ 0 år
Samarbete med Autodesk
0 +
Möjliga konfigurationer

cadett:s affärsidé är att utveckla och sälja världens bästa CAD-system för elschemakonstruktion.

cadett grundades 1979. Vår huvudprodukt – cadett ELSA – har funnits på marknaden sedan 1985. cadett ELSA är
marknadsledande inom high-end-lösningar för elschema i Norden sedan många år.

Vårt produktutbud är helt koncentrerat på lösningar för schemakonstruktion baserade på plattformar från Autodesk.

cadett har som den äldste leverantören av CAD för elschema en unik kompetens inom fältet som kommer nuvarande och kommande kunder till del.

Vårt omfattande utbud av tjänster med kurser, support, anpassningar, installationer och mycket mer, gör oss till en idealisk samarbetspartner för alla som arbetar med elschemakonstrukion.

Axplock av kundreferenser.

Med länkarna nedan kan du läsa mer om vad några av våra kunder tycker och om hur de använder cadett ELSA:

Om artikeln som du är intresserad av saknas på ditt eget språk, kan du kontakta cadett för en förenklad översättning.

Vår historia.

Verksamheten grundades 1979 i Järfälla utanför Stockholm som ett renodlat programvaruutvecklingsföretag inriktat på den då groende persondatormarknaden.

1985 genomfördes en specialisering mot CAD – datorstödd konstruktion, samtidigt som företaget fick namnet “cadett”. Utvecklingen av “elNett”, en programvara för elschemakonstruktion, påbörjades.

Samtidigt i den tyska staden Mönchengladbach grundades företaget MG-Data GmbH för att utveckla och marknadsföra elschemakonstruktionsprogrammet MG-CAD.

1986 på en mässa i Birmingham, England, korsades cadett:s och MG-Data:s vägar för första gången. Resultatet blev ett utvecklingssamarbete i form av en joint venture.

Den skandinaviska versionen av programvaran marknadsfördes under namnet cadett ELSA. Den något annorlunda tyska versionen såldes fortfarande under namnet MG-CAD.

Samarbetet intensifierades kontinuerligt och 2003 förvärvades slutligen MG-Data av cadett och de båda företagen fick en gemensam ägare i form av cadett Holding AB. Den tyska verksamheten fick namnet cadett GmbH.

De två separata nationella versionerna av programvaran som fanns vid denna tid, ersattes av enda flerspråkig version med stöd för flera standarder. Den nya produkten fick namnet cadett ELSA på alla marknader.

Nedan listar vi några viktiga milstolpar i cadett:s historia.

1979

Företaget grundas i Järfälla utanför Stockholm.

1981

Den ena förutsättningen för den kommande CAD-verksamheten – IBM PC – introduceras.

1982

Den andra förutsättningen – AutoCAD – introduceras.

1985

CAD-verksamheten startar i Sverige samtidigt som MG-Data GmbH grundas i Tyskland. cadett ELSA R1 (1.0) börjar levereras. Operativsystemet heter MS-DOS.

1986

Företaget tar namnet cadett ab.

1987

cadett ELSA R2 (2.01) är den första helt svenska versionen.

1988

Den norska verksamheten startar.

1990

cadett ELSA R5 (3.04) med helt ny bas. DWG-filerna ersätts med DXF för bättre prestanda.

1991

cadett ELSA R6 (3.05) med bland annat skåplayout och yttre förbindningsschema

1992

cadett ELSA R10 (3.8) med bland annat automatisk nollnumrering

1994

cadett ELSA R11 (3.85) med OnLine

1995

cadett ELSA R13 (4.1) med nätverksstöd, det första äkta fleranvändarsystemet

1996

cadett ELSA R15 (4.15) med stöd för Windows NT, föregångaren till dagens Windows 10 och 11

1999

cadett ELSA R20 (6.0) med Dynamic OnLine

2002

cadett ELSA R22 (7.0) med ny katalog och nytt ritningsarkiv

2003

MG-Data GmbH förvärvas

2006

Företaget flyttar tillbaka till Järfälla efter en period i Kista, Sollentuna, Upplands Väsby och Lunda.

2010

Nya versionsnummer baserade på utgåvor (releaser) med början på cadett ELSA R30

2011

cadett ELSA R31 med optionshantering

2012

cadett ELSA R32 Enterprise med tunna klienter

2013

cadett ELSA R33 med ribbon-menyer och dokumentkoder

2015

cadett ELSA R35 med Vault-integration

2016

cadett ELSA R36 med stöd för Windows 10

2016

Det fysiska mediet (CD och DVD) försvinner och ersätts med nedladdning via internet

2018

cadett ELSA R38 med stöd för IEC1355

2020

 

Kursverksamheten flyttar till nätet på grund av Covid-19-pandemin. Integritetskontroll införs med cadett ELSA R40.

2022

Ny web-baserad referensmanual

cadett i Tyskland.

cadett ELSA utvecklades under många år i ett nära samarbete mellan cadett ab i Sverige och MG-Data GmbH i Tyskland. I Tyskland gick produkten under namnet MG-CAD. Samarbetet mellan företagen blev allt närmare och 2003 gjordes en sammanslagning då cadett förvärvade den tyska verksamheten.

Sommaren 2003 öppnades sålunda ett cadett-kontor i Jülich, mellan Düsseldorf och Aachen.

Under 2003 integrerades slutgiltigt MG-CAD och cadett ELSA till en gemensam flerspråkig produkt med stöd för flera standarder som säljs under namnet “cadett ELSA” i hela världen.

cadett GmbH är, på samma sätt som cadett ab, ett helägt dotterbolag till cadett Holding AB.

Återförsäljare.

cadett ab.

cadett GmbH.

MacroCAD bv.

Symetri AS.

GDPR - Dataskyddspolicy

Som en värdefull affärskontakt för oss på cadett ser vi din rätt till din information som mycket viktig och har uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Introduktion

Vår dataskyddspolicy beskriver vad vi samlar in för personuppgifter, för vilka ändamål samt hur vi behandlar dem och arbetar med dataskydd generellt.

Insamling och behandling av information

På cadett är grunden för all vår datainsamling och behandling att kunna upprätthålla våra avtalsförhållanden och kommunicera med våra kunder. För kunder som tecknat avtal för tredje parts produkter regleras all beställd personuppgiftsbehandling via personuppgiftsbiträdesavtal.

Insamling av information via vår hemsida

cadett samlar in information via vår hemsida endast när du registrerar dig till vårt nyhetsbrev eller ber om användar-ID till vår låsta kundsida. Detta görs då med redan godkänt samtycke. Uppgifter du anger i formuläret används för att besvara din kontaktförfrågan. Varje gång vi efterfrågar personlig data för andra syften kommer vi att informera dig om dess insamling och behandling för att du ska kunna avgöra huruvida du vill lämna ditt samtycke för ändamålet eller inte.

Vi använder oss inte av cookies, men vårt nyhetsbrev använder Google Analytics [1]

Information från tredjeparter

Vi kan få information från personer som agerar för din räkning, till exempel om någon kollega hänvisar till dig, och vi kan få informationen från tredjeparter som vi gör affärer med, t.ex. via införskaffande av företagsregister. Dessa har normalt sitt ursprung i allmänt tillgängliga källor och behandlas endast för det syfte för vilket de införskaffats, dvs. affärskommunikation.

Delning av information

Vi delar inte din information utan ditt specifika samtycke, vi ger i regel inga tredjeparter tillgång till din information och vi använder den inte i marknadsföringssyfte. Vi kan däremot använda dina kontaktuppgifter för att skicka information om nya tjänster, erbjudanden eller berätta om nyheter i det fall vi tror det kan vara av intresse för dig. Där lagen tillåter kan vi dela information bland enheter inom koncernen.

I de fall vi lagrar affärsinformation eller kontaktuppgifter i en molntjänst eller dylik webbapplikation säkerställer vi att parten uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och tillämpar adekvata skyddsnivåer.

För avtalssyften kan vi komma att dela din information med våra associerade konsulter. All information som delas behandlas enligt samma villkor som denna dataskyddspolicy.

Rätt till insyn, rättelse, radering och ändamålsbegränsning

Du har alltid rätt att kontakta oss för att få tillgång till de uppgifter vi har om dig, få uppgifterna rättade, raderade eller kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas.

Ändringar i dataskyddspolicyn

Vi kommer att revidera vår policy vid behov och publicera ändringarna på vår hemsida. Vi kommer inte att göra omfattande förändringar vad avser säkerhet, ändamål med behandling eller delning av information utan att först meddela dig.

Kontakt vid frågor och klagomål

Du kan kontakta personuppgiftsansvarig på cadett ab för alla dina frågor kring dataskydd via e-post till gdpr@cadett.com eller vanlig post till: cadett ab, Att: Personuppgiftsansvarig, Girovägen 13, 175 62 Järfälla.

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är en tillsynsmyndighet. Detta gör du enklast genom kontakt via www.datainspektionen.se.

[1] Google Analytics är Googles analysverktyg som hjälper oss att förstå hur du som besökare använder vår hemsida. Programmet kan använda en uppsättning cookies för att samla in information och rapportera användningsstatistik utan att personligen identifiera enskilda besökare. Om du önskar blockera denna typ av datainsamling kan du göra det genom att ladda ned och installera denna plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Boka en gratis demonstration av cadett ELSA genom att fylla i dina uppgifter här:

Inloggning

Om du saknar användarnamn och lösenord, eller om du har glömt ditt lösenord, gå in under ”Support” och välj ”Lösenordsbegäran”.