cadett

Anpassning av cadett ELSA

Anpassning.

Anpassa cadett ELSA

Spar tid och pengar med cadett ELSA!

cadett ELSA har många fördelar. Bland de mest framträdande är en extremt god anpassningsbarhet. Det finns ingen annan produkt på marknaden som slår cadett ELSA på den punkten!

Att konfigurera och programmera cadett ELSA för att anpassa programmet till de egna behoven och därmed spara ännu mer tid och pengar är därför en gyllene möjlighet som bara väntar på att utnyttjas.

Systemet är helt öppet så det är fullt möjligt att utföra den här typen av anpassningar själv, men det kräver förstås kunskap och erfarenhet, och det har självklart sin kostnad att inhämta detta. En snabbare och därmed ofta billigare och mer lönsam väg är därför att ta hjälp av cadett:s duktiga konsulter. De utför de anpassningar som du behöver för att bli effektivare i ditt arbete, till ett fast pris eller mot löpande räkning – helt efter ditt önskemål.

Vi ger här några exempel på anpassningar av den här typen. Hur dina behov ser ut vet naturligtvis du själv bäst, men lite inspiration kan du säkert hämta bland förslagen här!

Klicka på ikonerna för mer detaljerad information.

Inbyggd AutoCAD OEM

Ritramar

Vi hjälper dig att skapa ritningsramar för dig själv och dina kunder.

Rapportgenerator

Rapporter

Vi skapar rapportdefinitioner för att skapa tabeller enligt dina önskemål.

Uppdatera ritningarna från excel

Excel

Vi skapar anpassade makron så att du kan använda Excel och cadett ELSA tillsammans, på ditt sätt!

PDF med hyperlänkar

PDF

Vi hjälper dig att skapa anpassade sökbara PDF-filer med hyperlänkar.

Intelligenta makron

Makron

Med ett makro hanterar du många symboler i ett kommando. Vi skapar dem åt dig.

Rithjälp

Rithjälpmedel

Vi skapar anpassade kommandon för dina särskilda behov.

Affärssystems kopplingar

Koppling till affärsystem

Vi kopplar samman cadett ELSA med ditt PDM-system, oavsett vilket det är.

Koppla till dokumenthantering

Koppling till dokumenthantering

Vi kopplar ihop cadett ELSA med ditt dokumenthanteringssystem, oavsett vilket det är.

PLC

PLC

Vi hjälper dig att skapa dina PLC-kretsar automatiskt från en I/O-lista.

Flexibelt med optioner

Optionshantering

Vi hjälper dig att utnyttja optionshanteraren till fullo, exempelvis med en konfigurator.

Yttre förbindningsscheman

Anpassade yttre förbindningsscheman

Vi anpassar automatgenereringen av yttre förbindningsscheman så att du får det utseende som du vill ha.

cadett ELSA Automation

Automation

Vi hjälper dig att automatgenerera din dokumentation.

Anpassa cadett ELSA

cadett ELSA har många fördelar. Bland de mest framträdande är en extremt god anpassningsbarhet. Det finns ingen annan produkt på marknaden som slår cadett ELSA på den punkten!

Att konfigurera och programmera cadett ELSA för att anpassa programmet till de egna behoven och därmed spara ännu mer tid och pengar är därför en gyllene möjlighet som bara väntar på att utnyttjas.

Systemet är helt öppet så det är fullt möjligt att utföra den här typen av anpassningar själv, men det kräver förstås kunskap och erfarenhet, och det har självklart sin kostnad att inhämta detta. En snabbare och därmed ofta billigare och mer lönsam väg är därför att ta hjälp av cadett:s duktiga konsulter. De utför de anpassningar som du behöver för att bli effektivare i ditt arbete, till ett fast pris eller mot löpande räkning – helt efter ditt önskemål.

Vi ger här några exempel på anpassningar av den här typen. Hur dina behov ser ut vet naturligtvis du själv bäst, men lite inspiration kan du säkert hämta bland förslagen här!

Ritningsram enligt egna önskemål

Vi tar fram en komplett ny ritningsram inklusive mall, mallfil och övriga teknikaliteter som krävs. Vi kan också göra en scriptsekvens så att du automatiskt kan byta ritningsram i befintlig dokumentation, med bibehållna texter i ritningshuvudena.

Rapporter enligt egna önskemål

Vi tar fram kompletta rapportdefinitioner enligt din specifikation. De kan utnyttja din egen ritningsram och ha de kolumner och kolumnrubriker som du själv vill.

Kanske vill du att en del av den information som standardrapporterna innehåller inte skall vara med. Kanske tycker du att det saknas information som du vill lägga till.

Baserat på den tillgängliga informationen i cadett ELSA:s databaser tar vi fram de rapportdefinitioner som du önskar.

Egen information i ritningsblad och rapporter

Saknar du några attribut i cadett ELSA:s symboler? Skulle du vilja ha med information i rapporterna som inte finns tillgänglig i standardprodukten?

Vi konfigurerar systemet åt dig. Sedan kan du använda alla attribut som du har behov av. Informationen från dem kan du få med i rapporterna.

Koppling till Excel

Är du van vid att arbeta med Excel? Skulle du tycka att det var smidigt att med en knapptryckning ta ut informationen från cadett ELSA till Excel? Skulle det vara bra att kunna redigera informationen där för att sedan skicka tillbaks den till cadett ELSA så att ritningsbladen uppdateras?

Vi skriver de makron i Excel som krävs för att åstadkomma det här och utformar dem efter dina önskemål.

Anpassad PDF-generering

cadett ELSA:s SnabbPDF-funktion skapar blixtsnabbt sökbara PDF-filer med bokmärken och hyperlänkar. Behöver du en anpassad variant, kanske med andra lagerinställningar, uppdelning i flera PDF-filer, speciella filnamn, eller någon annan variant, så hjälper vi dig med den konfigurering som behövs.

De blå texterna i bilden nedan är klickbara hyperlänkar. Vill du lägga till vattenmärken med exempelvis statusinformation så går det också enkelt  att åstadkomma.

Makron

Gör du ofta samma operationer om och om igen? Kanske skapar du samma rapporter till varje projekt? Kanske skapar du PDF-filer med samma inställning varje gång? Kanske gör du samma operatio­ner i ritningsarkivet varje gång? Kanske skulle du vilja ha färdiga kretsar som omfattar flera blad och som du enkelt kan sätta in där du vill?

Vi hjälper dig att skapa de makron som behövs för att du skall kunna göra omfattande operationer med en knapptryckning, istället för att behöva upprepa samma kommandon om och om igen.

Rithjälpmedel

Saknar du några kommandon i ritmiljön? Skulle du vilja ha några kommandon som underlättar uppgifter som du ofta gör?

Våra ritmiljöprogrammerare skapar de kommandon som du vill ha!

Koppling till PDM-system

Har du behov av att koppla samman cadett ELSA med ditt PDM-system? Kanske vill du ha en automatisk överföring av artikelinformation från PDM-systemet till cadett ELSA för användning i elschemaprojekten? Kanske vill du kunna skicka de färdiga stycklistorna direkt till MPS-systemet?

Vi tar fram de kopplingar som behövs för att automatisera överföringarna så att du kan dra full nytta av både cadett ELSA och PDM-systemet!

Koppling till arkiv- och dokumenthanteringssystem

Arbetar du med ett övergripande dokument­hanteringssystem? Skulle du vilja integrera cadett ELSA i det systemet? Verkar det svårt att lösa det här med revi­sioner och flerbladiga elschemadokument?

I cadett ELSA har vi redan löst de här knepigheterna. En nyckelfärdig koppling till Autodesk Vault ingår vid leverans. Kopplingar till alla andra dokumenthanteringssystem på marknaden är förberedda.

Vi hjälper dig att konfigurera de kopplingar som du behöver.

PLC

Utgår du från I/O-listor när du skapar din dokumentation? Skulle du vilja automatgenerera stommen till dina elscheman med in- och utgångar, plintar och kretsar från dessa I/O-listor?

Vi tar fram de makron som gör jobbet!

Anpassad optionshantering

Optionshanteraren i cadett ELSA ger dig möjlighet att definiera valfritt antal optioner som omfattar flera blad och som antingen är aktiva eller inte. Detta ger stora möjligheter till effektivisering redan från start.

Vill du bygga vidare på detta, kanske med ett regelverk och möjlighet till styrning utifrån, exempelvis med en konfigurator? Vi hjälper dig att sätta upp en lösning som är optimerad för just dina behov.

Anpassade yttre förbindningsscheman

Intelligenta yttre förbindningsscheman skapas automatiskt i cadett ELSA. Vill du bygga vidare på denna funktionalitet, kanske med annorlunda symboler, eller med andra extra finesser?

Vi hjälper dig att konfigurera funktionaliteten så att resultatet blir som du vill ha det.

Automationslösningar

Låter det som en dröm att kunna automatge­nerera kompletta elschemadokumentationer från ett generellt regelverk? I cadett ELSA finns den basteknologi som krävs. Det öppna, väldokumenterade och kompletta programmeringsgränssnittet (API) utgör grundstommen i lösningar för att helt eller delvis automatisera framtagandet av dokumentationen. Möjligheterna här är svindlande!

Andra önskemål

Ovan har vi givit några exempel på uppdrag som vi kan åta oss. Exemplen kommer från den typ av arbeten som vi ofta gör för våra kunders räkning.

Du kanske har några helt andra idéer? Tveka inte att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion. Vi har kunskaperna och resurserna som krävs för att göra ditt arbete effektivare!

Inbyggd AutoCAD OEM

Ritningsram enligt egna önskemål

Vi tar fram en komplett ny ritningsram inklusive mall, mallfil och övriga teknikaliteter som krävs. Vi kan också göra en scriptsekvens så att du automatiskt kan byta ritningsram i befintlig dokumentation, med bibehållna texter i ritningshuvudena.

Rapportgenerator

Rapporter enligt egna önskemål

Vi tar fram kompletta rapportdefinitioner enligt din specifikation. De kan utnyttja din egen ritningsram och ha de kolumner och kolumnrubriker som du själv vill.

Kanske vill du att en del av den information som standardrapporterna innehåller inte skall vara med. Kanske tycker du att det saknas information som du vill lägga till.

Baserat på den tillgängliga informationen i cadett ELSA:s databaser tar vi fram de rapportdefinitioner som du önskar.

Egen information i ritningsblad och rapporter

Saknar du några attribut i cadett ELSA:s symboler? Skulle du vilja ha med information i rapporterna som inte finns tillgänglig i standardprodukten?

Vi konfigurerar systemet åt dig. Sedan kan du använda alla attribut som du har behov av. Informationen från dem kan du få med i rapporterna.

Ovan har vi givit några exempel på uppdrag som vi kan åta oss. Exemplen kommer från den typ av arbeten som vi ofta gör för våra kunders räkning.

Du kanske har några helt andra idéer? Tveka inte att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion. Vi har kunskaperna och resurserna som krävs för att göra ditt arbete effektivare!

Uppdatera ritningarna från excel

Koppling till Excel

Är du van vid att arbeta med Excel? Skulle du tycka att det var smidigt att med en knapptryckning ta ut informationen från cadett ELSA till Excel? Skulle det vara bra att kunna redigera informationen där för att sedan skicka tillbaks den till cadett ELSA så att ritningsbladen uppdateras?

Vi skriver de makron i Excel som krävs för att åstadkomma det här och utformar dem efter dina önskemål.

Ovan har vi givit några exempel på uppdrag som vi kan åta oss. Exemplen kommer från den typ av arbeten som vi ofta gör för våra kunders räkning.

Du kanske har några helt andra idéer? Tveka inte att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion. Vi har kunskaperna och resurserna som krävs för att göra ditt arbete effektivare!

PDF med hyperlänkar

Anpassad PDF-generering

cadett ELSA:s SnabbPDF-funktion skapar blixtsnabbt sökbara PDF-filer med bokmärken och hyperlänkar. Behöver du en anpassad variant, kanske med andra lagerinställningar, uppdelning i flera PDF-filer, speciella filnamn, eller någon annan variant, så hjälper vi dig med den konfigurering som behövs.

De blå texterna är hyperlänkar och även vattenmärken med t.ex. status etc. kan enkelt erhållas.

Intelligenta makron

Makron

Gör du ofta samma operationer om och om igen? Kanske skapar du samma rapporter till varje projekt? Kanske skapar du PDF-filer med samma inställning varje gång? Kanske gör du samma operatio­ner i ritningsarkivet varje gång? Kanske skulle du vilja ha färdiga kretsar som omfattar flera blad och som du enkelt kan sätta in där du vill?

Vi hjälper dig att skapa de makron som behövs för att du skall kunna göra omfattande operationer med en knapptryckning, istället för att behöva upprepa samma kommandon om och om igen.

Rithjälp

Rithjälpmedel

Saknar du några kommandon i ritmiljön? Skulle du vilja ha några kommandon som underlättar uppgifter som du ofta gör?

Våra ritmiljöprogrammerare skapar de kommandon som du vill ha!

Affärssystems kopplingar

Koppling till PDM-system

Har du behov av att koppla samman cadett ELSA med ditt PDM-system? Kanske vill du ha en automatisk överföring av artikelinformation från PDM-systemet till cadett ELSA för användning i elschemaprojekten? Kanske vill du kunna skicka de färdiga stycklistorna direkt till MPS-systemet?

Vi tar fram de kopplingar som behövs för att automatisera överföringarna så att du kan dra full nytta av både cadett ELSA och PDM-systemet!

Koppla till dokumenthantering

Koppling till arkiv- och dokumenthanteringssystem

Arbetar du med ett övergripande dokument­hanteringssystem? Skulle du vilja integrera cadett ELSA i det systemet? Verkar det svårt att lösa det här med revi­sioner och flerbladiga elschemadokument?

I cadett ELSA har vi redan löst de här knepigheterna. En nyckelfärdig koppling till Autodesk Vault ingår vid leverans. Kopplingar till alla andra dokumenthanteringssystem på marknaden är förberedda.

Vi hjälper dig att konfigurera de kopplingar som du behöver.

PLC

PLC

Utgår du från I/O-listor när du skapar din dokumentation? Skulle du vilja automatgenerera stommen till dina elscheman med in- och utgångar, plintar och kretsar från dessa I/O-listor?

Vi tar fram de makron som gör jobbet!

Automatisering av PLC
Flexibelt med optioner

Anpassad optionshantering

Optionshanteraren i cadett ELSA ger dig möjlighet att definiera valfritt antal optioner som omfattar flera blad och som antingen är aktiva eller inte. Detta ger stora möjligheter till effektivisering redan från start.

Vill du bygga vidare på detta, kanske med ett regelverk och möjlighet till styrning utifrån, exempelvis med en konfigurator? Vi hjälper dig att sätta upp en lösning som är optimerad för just dina behov.

Options Hantering
Yttre förbindningsscheman

Anpassade yttre förbindningsscheman

Intelligenta yttre förbindningsscheman skapas automatiskt i cadett ELSA. Vill du bygga vidare på denna funktionalitet, kanske med annorlunda symboler, eller med andra extra finesser?

Vi hjälper dig att konfigurera funktionaliteten så att resultatet blir som du vill ha det.

cadett ELSA Automation

Automationslösningar

Låter det som en dröm att kunna automatge­nerera kompletta elschemadokumentationer från ett generellt regelverk? I cadett ELSA finns den basteknologi som krävs. Det öppna, väldokumenterade och kompletta programmeringsgränssnittet (API) utgör grundstommen i lösningar för att helt eller delvis automatisera framtagandet av dokumentationen. Möjligheterna här är svindlande!

Boka en gratis demonstration av cadett ELSA genom att fylla i dina uppgifter här:

Inloggning

Om du saknar användarnamn och lösenord, eller om du har glömt ditt lösenord, gå in under ”Support” och välj ”Lösenordsbegäran”.