cadett

Viktiga funktioner i cadett ELSA Enterprise

cadett ELSA Enterprise är produkten för anläggningsägare och decentraliserade organisationer med verksamhet på flera orter. Effektiva lösningar för arbete hemifrån ingår också.

cadett ELSA Enterprise är produkten för de riktigt stora projekten, som dokumentation av hela anläggningar. Flera samtidiga användare, många sammankopplade projekt, konstruktörer på flera orter, och ibland arbete hemifrån. Där kommer funktionaliteten i cadett ELSA Enterprise till sin fulla rätt. Produkten är helt kompatibel med övriga cadett ELSA-produkter. Skillnaderna mellan de olika cadett ELSA-produkterna beskrivs i jämförelselistan nedan.

Jobba med stora anläggningar

Superprojekt och anläggningsdatabas

Ett superprojekt är ett stort projekt som består av många sammankopplade delprojekt med referenser och förbindningar däremellan. Rapporter kan skapas för hela superprojektet. Centrala databaser hanterar bland annat alla PLC I/O och ger möjlighet att definiera både anläggningsstruktur och objekt i förväg.

VPN

Arbete hemifrån eller på annan ort

Stöd för effektivt och snabbt arbete över långsamma nätverk som via VPN får du med WAN-mod eller tunna klienter. Har du ingen nätverksuppkoppling alls kan du använda Travel-funktionerna.

Dynamisk editering av tabeller

Dynamisk tabelleditering

Editera de automatiskt genererade tabellerna direkt på skärmen eller i Excel. Hela projektet uppdateras automatiskt, effektivt och dynamiskt.

BLOCKSCHEMA med SQL

Blockschema

Avancerad blockschemahantering med konfigurerbart regelverk perfekt för stora anläggningsleverantörer. Baserad på MS SQL.

Artikelportal

Artikelportal

Med den inbyggda artikelportalen från CADENAS kan du hämta in hundratusentals artiklar direkt i cadett ELSA.

PDF med hyperlänkar

SilentPDF

Generering av PDF-filer i bakgrunden för många projekt samtidigt.

Jämförelse av de olika cadett ELSA-produkterna

Tabellen nedan visar skillnaderna mellan de olika cadett ELSA-produkterna, vilka funktioner som finns i vilken produkt. 

Funktioner
LT
Professional
Enterprise
Inbyggd äkta AutoCAD
Revisionshantering
Ändringslistor mellan revisioner, automatiskt
Import/export av projekt, symboler mm.
Fullständig konfigurering per projekt
Ritningsarkiv (editering)
Inyggt tittskåp med utskriftsmöjlighet
Fri konfigurering av ritningsramar
Ritningseditor (ritmiljö)
Maximalt antal ritningsblad per projekt (OnLine)
100
Obegränsat
Obegränsat
OnLine felkontroll
OnLine förbindningskontroll
OnLine konsistenskontroll
Symbolgenerator
Möjlighet skapa egna makron/delkretsar
Optionshanterare
Symbolbibliotek enligt IEC617/IEC1082
Symbolbibliotek enligt IEC617/IEC113
Symbolbibliotek enligt DIN
Symbolbibliotek enligt JIC
Symbolbibliotek enligt ISO1219 (hydraulik/pneumatik)
Symbolbibliotek för instrumentering (motsvarande SSG)
Symbolbibliotek skåplayout
Kablagemodul ("cable harness")
PLC
Automatisk plocklista för skåplayoutsymboler
Symbollista, editerbar, dynamisk (1)
Apparatlista med utskrift, OnLine
Apparatlista, editeringsbar, dynamisk (1)
Plintlista med utskrift, OnLine
Plinttabell, editeringsbar, dynamisk (1)
Kabellista med utskrift, OnLine
Kabelparttabell med utskrift, OnLine
Kabelparttabell, editerbar, dynamisk (1)
Inre förbindningstabell med utskrift, OnLine
Inre förbindningstabell, editerbar, dynamisk (1)
Automatisk trådnumrering (nollnumrering)
Möjlighet till enkel redigering via Excel
Rapportgenerator
Scriptgenerator (massbearbetning med AutoCAD)
Flerbladiga PDF-filer med hyperlänkar
Översättare
Katalog (artikeldatabas) editering
Katalog (artikeldatabas) import
Katalog (artikeldatabas) editering med Excel
Fullständigt API för enkel programmering
Generator för intelligenta yttre förbindningsscheman
Stöd för tunna klienter, "roaming profiles" och dynamiska arbetsstationer
Replikator (knyter samman server-installationer på olika orter)
Superprojekt (knyter samman flera projekt)
Remote import (fjärrimport av ritmiljö med symbolbibliotek, kataloger mm)
Remote Travel (fjärrimport och -export av projekt)
SilentPDF (bakgrundsgenerering av PDF-filer för många projekt samtidigt)
WAN-mod (stöd för långsamma nätverk som t.ex. VPN)
Utökad hantering av PLC-data (PLC-databas)
Anläggningsdatabas
Avancerat blockschema

1) Ändringarna i tabellen överförs OnLine till kretsschemat.

Jobba med stora anläggningar

SUPERPROJEKT OCH ANLÄGGNINGSDATABAS

Med cadett ELSA Enterprise kan du hantera enorma projekt, genom att koppla samman flera projekt med varandra. Det går utmärkt att ha referenser mellan ritningsblad i olika delprojekt som ingår i ett sådant superprojekt.

Med anläggningsdatabasen i cadett ELSA Enterprise kan du definiera apparater i förväg, innan du ens börjat rita någonting, och sedan använda detta som plocklista för kretsschema eller skåplayout.

VPN

WAN / VPN

cadett ELSA Enterprise har kraftfull funktionalitet för arbete på distans, exempelvis i organisationer som är spridda på flera orter, eller vid arbete hemifrån.

  • WAN-mod ger möjlighet till snabbt och effektivt arbete även över långsamma nätverk som via VPN.
  • Med tunna klienter kan du arbeta från vilken internetansluten dator som helst, utan att ens behöva installera programvaran.
  • Med TRAVEL-funktionen kan du checka ut projekt från servern och sedan arbeta helt frikopplat, utan någon uppkoppling alls.
Dynamisk tabell editering

Dynamisk tabelleditering

Vi kallar den för Dynamic OnLine. Den ger direkt åtkomst till apparatlistor, förbindningstabeller, plinttabeller och kabeltabeller. Du kan redigera innehållet direkt på skärmen. Kretsschemablad och andra dokument i projektet uppdateras blixtsnabbt med dina ändringar, helt automatiskt.

BLOCKSCHEMA med SQL

Blockschema

Blockschemamodulen i cadett ELSA Enterprise innehåller funktioner med avancerade regelverk för artikelstrukturer med exempelvis skåp som kombineras till en hel anläggning. Blockschemat kan innehålla information om alla kablar, parter och anslutningsmöjligheter.

En automatisk kontroll ser till att inga dubbelbeläggningar eller omöjliga kopplingar förekommer.

Allt knyts ihop med hjälp av MS SQL.

Artikelportal

ARTIKELPORTAL

Ett samarbetsavtal mellan cadett och CADENAS ger alla användare av cadett ELSA tillgång till en inbyggd portal med hundratusentals artiklar. Med den går det enkelt att söka reda på rätt artikel för att sedan hämta hem metadata och symboler, både för layout i 2D och 3D, och kretsschema. Allt baseras på eClass-standarden som i sin tur bygger på ISO3584 och IEC1360.

Läs mer om eClass under FAQ.

PDF med hyperlänkar

SilentPDF

SilentPDF skapar PDF-filer för många projekt samtidigt. Den arbetar i bakgrunden, samtidigt som du gör någonting annat.

Boka en gratis demonstration av cadett ELSA genom att fylla i dina uppgifter här:

Inloggning

Om du saknar användarnamn och lösenord, eller om du har glömt ditt lösenord, gå in under ”Support” och välj ”Lösenordsbegäran”.