Produktöversikt

Översikt av program och tjänster

cadett ELSA View

En ”se men inte röra”-produkt. Navigera bland projekt, ritningsblad och artiklar. Titta och skriv ut. Inga ändringar är möjliga. Ingen AutoCAD behövs. Mycket lågt pris.

cadett ELSA LT

cadett ELSA LT är en komplett programvara för elschemakonstruktion med inbyggd äkta AutoCAD till ett mycket attraktivt pris. Du får ett effektivt konstruktionsverktyg som är enkelt att använda med en kraftfull automatik. cadett ELSA LT täcker basbehoven för de flesta och kan uppgraderas för ännu mer avancerad funktionalitet.

cadett ELSA Basic

cadett ELSA Basic har samma funktionalitet som cadett ELSA LT men utan inbyggd AutoCAD. Istället använder du den tillsammans med en vanlig AutoCAD.  Det är perfekt om du redan har en AutoCAD-licens. På samma sätt som cadett ELSA LT kan cadett ELSA Basic uppgraderas för ännu mer avancerad funktionalitet.

cadett ELSA Professional

Vår mest sålda produkt. Komplett förbindningshantering med både yttre och inre förbindningar, automatisk optimering av ledningsdragning, nollnumrering mm. Använder AutoCAD/AutoCAD Electrical.

cadett ELSA Professional Solo

Lika som cadett ELSA Professional, men med inbyggd äkta AutoCAD.

cadett ELSA Enterprise

I cadett ELSA Enterprise samlas funktionalitet för stora organisationer. Exempel: hantering av särskilt stora projekt med superprojekt, flera samtidiga användare, distribuerade servrar och lösningar för flera orter. Fjärrimport av användardata från server i drift. Hård import av användardata. Fjärrutcheckning och fjärrincheckning av projekt. Stöd för tunna klienter. Använder AutoCAD/AutoCAD Electrical.

cadett ELSA Enterprise Solo

Lika som cadett ELSA Enterprise, men med inbyggd äkta AutoCAD.

cadett ELSA Automatgenereringsmodul

Automationslösningar innebär att cadett ELSA fjärrstyrs för att automatiskt generera dokumentation som annars hade gjorts manuellt. Detta kan drivas långt, så långt att en komplett dokumentation både skapas och underhålles helt automatiskt, utan några manuella handgrepp.

Anpassningar

Konfigurera och programmera cadett ELSA för att anpassa programmet till de egna behoven. På det sättet kan du spara ännu mer tid och pengar. Detta är en gyllene möjlighet som bara väntar på att utnyttjas! Lär dig själv hur eller begär offert på en komplett lösning.

Serviceavtal

Till en fast årlig kostnad får du både uppdateringar och support för cadett ELSA.

Alla nya versioner av cadett ELSA ingår, med en större uppdatering per år och kontinuerliga revisionsuppdateringar.

Dessutom får du obegränsad tillgång till kvalificerad hjälp via telefon och e-post samt tillgång till supportarean på vår hemsida. När vi bedömer det som mest effektivt, hjälper vi till via web-möten.

Utbildning

Lär dig snabbt och effektivt att utnyttja cadett ELSA och/eller AutoCAD Electrical maximalt. Vi har schemalagda kurser samt utbildningar på plats hos kund.

Installation

Vi installerar och konfigurerar programvaran åt dig, om du inte vill ägna din egen tid åt detta. Via våra Internettjänster kan vi göra arbetet utan att behöva besöka dig fysiskt, vilket spar både tid, pengar och miljö.

Företaget.

Kontakt.

Inloggning