cadett

Elschema-CAD-produkter som anpassar sig likt en kameleont.
Elschema-CAD-produkter som anpassar sig likt en kameleont.

Kortfakta

cadett har gedigen erfarenhet och ett nära samarbete med Autodesk sedan 1980-talet.

  • Check-01.png
    Din partner för elkonstruktion
  • Check-01.png
    Komplett system för elschemakonstruktion
  • Check-01.png
    Stort utbud av service och andra tjänster
0
Grundat
+ 0 år
Ackumulerad kunskap
0 år
Genomsnittlig erfarenhet hos våra konsulter
0 %
Flexibilitet
+ 0 år
Samarbete med Autodesk
0 +
Möjliga konfigurationer

Dynamic Online.

Med Dynamic OnLine kan du editera tabeller som exempelvis apparatlistor och förbindningstabeller direkt på skärmen. Ändringarna överförs direkt till kretsschemabladen som alltså uppdateras helt automatiskt.

Kraftfull förbindningshantering.

cadett ELSA har en kraftfull förbindningshantering med bland annat automatisk trådnumrering. Trådarna kopplas automatiskt den kortaste vägen enligt skåplayouten. Vill du koppla en annan väg, är det enkelt att justera vid behov. Förbindningstabellen kan exporteras i valfritt format för trådmärkning eller koppling till 3D-CAD-system.

Artikelportal.

Ett nytt samarbetsavtal mellan cadett och CADENAS ger alla användare av cadett ELSA direkt tillgång till en artikelportal med hundratusentals komponenter från alla vanliga leverantörer. Symboler och artikeldata hämtas lätt och elegant.

Integration.

Det öppna och väldokumenterade programmeringsgränssnittet (API) gör det enkelt att integrera cadett ELSA med andra IT-system.

Integration med andra IT-system
3D skåplayout

3D Skåplayout.

cadett ELSA har stöd för skåplayout i 3D och möjlighet till koppling mot Autodesk Inventor och andra 3D-CAD-program.

Yttre förbindningsschema.

cadett ELSA genererar intelligenta och dynamiska yttre förbindningsscheman med en tangenttryckning.

Automatiska yttre förbindningsscheman
Options Hantering

Optionshanterare.

Med den avancerade optionshanteraren kan du effektivisera hanteringen av dokumentation med återkommande delar. Istället för många olika projekt med delvis identiskt innehåll, kan du skapa ett enda projekt med flera optioner som kan kombineras på valfritt sätt.

Konsistenskontroll.

Konsistenskontrollen hittar annars svårupptäckta fel, som till exempel om skåplayout och kretsschema inte överensstämmer med varandra. Dels hittar den felen, dels hjälper den till att korrigera dem!

Konsistenskontroll

Revisionshantering.

Revisionshanteraren håller reda på alla tidigare revisioner av dina projekt. Du kan när som helst se innehållet i tidigare revisioner, eller backa till en tidigare revision. Listor med alla skillnader mellan valfria revisioner tas fram automatiskt, för såväl apparater som trådar och kablar. Revisionerna kan också synkroniseras med Autodesk Vault och andra PDM-system.

PLC.

Programmerbara styrsystem kan dokumenteras översiktligt och elegant med både I/O-symboler och PLC-speglar. Det ger fördelarna från både en placerings- och funktionsorienterad dokumentation samtidigt. En inbyggd revisionslogg för I/O-informationen gör redigeringen säker. Du kan ta fram gammal information när du vill, även om du skulle ha ändrat eller raderat den. I/O-listorna kan kopplas till Excel. Ändringar som du gör slår igenom överallt, oavsett var du gör dem.

Automatisering av PLC

AI.

Artificiell Intelligens – AI – ses av många som både ett hot och ett löfte. På cadett arbetar vi intensivt med utveckling av olika sätt att utnyttja AI för största nytta hos våra användare. Ett exempel på detta är en metod från Autodesk att hantera externa ändringar från handskisser för att uppdatera kretsscheman och andra ritningsblad i cadett ELSA. 

Våra produkter.

Länken nedan leder till en fullständig beskrivning av vårt produktutbud.

Dynamisk tabell editering

Dynamisk tabelleditering

Vi kallar den för Dynamic OnLine. Den ger direkt åtkomst till apparatlistor, förbindningstabeller, plinttabeller och kabeltabeller. Du kan redigera innehållet direkt på skärmen. Kretsschemablad och andra dokument i projektet uppdateras blixtsnabbt med dina ändringar, helt automatiskt.

Förbindningshantering

cadett ELSA kan göra en helt automatisk numrering av alla trådar och sedan föra in trådnumren (”nollnumren”) i kretschemabladen, precis lika automatiskt.

Kopplingsföljden optimeras automatiskt med hänsyn till apparaternas fysiska placering i skåpet.

Du kan enkelt justera kopplingsföljd, numrering och andra egenskaper som färger och dimensioner, direkt från förbindningstabellen om du så önskar. Ändringarna återförs automatiskt till kretsschemabladen.

Förbindningsinformationen kan sedan exporteras till Autodesk Inventor, Solid Edge, Solidworks och andra system för 3D-CAD.

Artikelportal

ARTIKELPORTAL

Ett samarbetsavtal mellan cadett och CADENAS ger alla användare av cadett ELSA tillgång till en inbyggd portal med hundratusentals artiklar. Med den går det enkelt att söka reda på rätt artikel för att sedan hämta hem metadata och symboler, både för layout i 2D och 3D, och kretsschema. Allt baseras på eClass-standarden som i sin tur bygger på ISO3584 och IEC1360.

Läs mer om eClass under FAQ.

Flexibelt med optioner

Anpassad optionshantering

Optionshanteraren i cadett ELSA ger dig möjlighet att definiera valfritt antal optioner som omfattar flera blad och som antingen är aktiva eller inte. Detta ger stora möjligheter till effektivisering redan från start.

Vill du bygga vidare på detta, kanske med ett regelverk och möjlighet till styrning utifrån, exempelvis med en konfigurator? Vi hjälper dig att sätta upp en lösning som är optimerad för just dina behov.

Options Hantering
PLC

PLC

Utgår du från I/O-listor när du skapar din dokumentation? Skulle du vilja automatgenerera stommen till dina elscheman med in- och utgångar, plintar och kretsar från dessa I/O-listor?

Vi tar fram de makron som gör jobbet!

Automatisering av PLC

Boka en gratis demonstration av cadett ELSA genom att fylla i dina uppgifter här:

Inloggning

Om du saknar användarnamn och lösenord, eller om du har glömt ditt lösenord, gå in under ”Support” och välj ”Lösenordsbegäran”.