cadett

cadett ELSA

cadett ELSA

cadett ELSA

– Imponerande elschema-CAD! Komplett cadett ELSA-broschyr finns här:

cadett ELSA är ett komplett system för elschemakonstruktion för alla typer av användare. cadett ELSA är lättanvänt. Du kan börja att arbeta med cadett ELSA som ett enkelt och rationellt dokumentationsverktyg. Samtidigt täcker cadett ELSA även den mest avancerade användarens behov av flexibilitet och automatik.

 • Ritmiljön hjälper dig att rita snabbare.
 • OnLine-automatiken hjälper dig att snabbt skapa ett felfritt ritningsunderlag.
 • Tabeller och listor av alla slag genererar cadett ELSA automatiskt.
 • Dynamic OnLine låter dig ändra tabellerna. Ritningsbladen uppdateras automatiskt.
 • Hela systemet är styrbart via ActiveX. All information kan exporteras och importeras. Detta ger utomordentliga möjligheter till kommunikation med andra programvaror, automationslösningar och mycket annat. 
 

Produkten finns i flera olika utföranden:

Med cadett ELSA View kan du bara se, inte röra. Den behöver ingen AutoCAD. cadett ELSA Basiccadett ELSA Professional och cadett ELSA Enterprise används tillsammans med AutoCAD eller AutoCAD Electrical.

cadett ELSA Basic täcker basbehoven medan cadett ELSA Professional har avancerade funktioner som förbindningshantering och översättning.

Ytterligare funktionalitet speciellt inriktad mot behov som är vanliga i stora och decentraliserade organisationer erbjuds i cadett ELSA Enterprise.

cadett ELSA Professional Solo och cadett ELSA Enterprise Solo fungerar på precis samma sätt som cadett ELSA Professional och cadett ELSA Enterprise, men har en inbyggd integrerad CAD-motor och behöver därför ingen separat AutoCAD.

cadett ELSA LT är en komplett programvara för elschemakonstruktion med inbyggd äkta AutoCAD till ett mycket attraktivt pris. Du får ett effektivt konstruktionsverktyg som är enkelt att använda med en kraftfull automatik. cadett ELSA LT täcker basbehoven för de flesta och kan uppgraderas för ännu mer avancerad funktionalitet.

Projekthanterare

cadett ELSAs projektmodul håller ordning på alla projekt. Samma trädstruktur är tillgänglig för alla användare. Du kan göra flera parallella strukturer för samma projekt för största möjliga tillgänglighet. Exempelvis kan du samtidigt ha en anläggningsorienterad och en organisatorisk indelning.

Flera användare kan arbeta i samma projekt samtidigt med full OnLine-automatik, även mellan användarna.

Flera projekt kan knytas samman i så kallade superprojekt. Då får du referenser mellan projekten också.

Ritmiljö

Ritmiljön gör det enkelt och effektivt att rita elscheman. OnLine-automatiken är helt integrerad.

Revisionshantering

Ett projekt kan hanteras i godtyckligt antal revisioner samtidigt där alla revisioner är åtkomliga. Skillnadslistor, med ändrade apparater, förbindningar, kablar och dokument mellan valfria revisioner, kan tas fram automatiskt.

OnLine

OnLine-automatiken hjälper konstruktören direkt vid ritarbetet. Inga väntetider! Välj kontaktor. Du får in spole och hänvisningsbild. Du får hjälp med referensbeteckningen. Befintliga hjälpkontakter får uttagsbeteckningar och platshänvisningar direkt. Nya hjälpkontakter får rätt uttagsbeteckningar. Du kan välja mellan alla lediga kontakter. Finns det ingen ledig kontakt får du veta det. Allt är lättanvänt och enkelt med dialogrutor. Bara att ”klicka”!

Även förbindningshanteringen är OnLine. Du får omedelbart besked om eventuella fel i dina förbindningar. Allt visas tydligt och klart med grafik direkt på skärmen.

PLC

Funktionaliteten för hantering av PLC:er och andra styrsystem är väl utbyggd. För varje in- eller utgång kan du, förutom referensbeteckning och andra komponentrelaterade data, hantera anslutningsnummer, I/O-nummer, symbolisk adress och ett antal kommentarsrader. Denna information speglas dubbelriktat och OnLine mellan I/O-symboler och PLC-speglar, vilka ger en samlad bild av hela in- eller utgångskort. Information motsvarande I/O-listor kan enkelt exporteras och importeras, exempelvis via Excel.

Dynamic OnLine

När som helst under ritarbetet kallar du – med en tangenttryckning – fram stycklista, symbollista, kabelparttabell, plinttabell eller inre förbindningstabell. Direkt på skärmen. Du kan ändra vad du vill. Ändringarna slår direkt igenom i ritningsbladen. OnLine!

Symbolbibliotek

cadett ELSA har sju symbolbibliotek med sammanlagt över 5000 symboler. Svensk och internationell standard enligt IEC1082 och IEC113 stöds. Dessutom stöds äldre tysk DIN-standard, amerikansk JIC och internationella ISO1219 för hydraulik och pneumatik. Ett SSG-inspirerat symbolbibliotek för instrumentering är integrerat med IEC1082. Slutligen finns ett omfattande bibliotek med skåplayoutsymboler.

Symbolgenerator

Den interaktiva symbolgeneratorn gör det enkelt att göra egna symboler – och det går snabbt.

Ritningsarkiv

Ritningsarkivet håller ordning på ritningsbladen i projektet. Ritningshuvud, registerkort och arkivdatabas är fullständigt konfigurerbara. Ritningsarkivet ger exceptionella prestanda. Du kan göra ändringar i ritningshuvudena i hundratals ritningsblad på ett ögonblick!

Tittskåp

I cadett ELSA finns ett inbyggt tittskåp av hög kvalitet. Du kan titta på och skriva ut ritningsblad utan att använda AutoCAD. Det går många gånger snabbare än med AutoCAD.

Skåplayout

Du kan få ett automatiskt val av skåplayoutsymboler. Skåplayouten knyts automatiskt till dina elscheman med platshänvisningar. Förbindningsgenereringen (nollnumreringen) tar hänsyn till skåplayouten för optimering av ledningsdragningen.

Automatik

Automatiken i cadett ELSA är alltid valfri. Du kan blanda friskt och göra vissa delar manuellt och andra delar automatiskt. Automatiken tar alltid hänsyn till vad du gjort manuellt.

Några exempel:

 • Automatisk generering av referensbeteckningar
 • Automatisk trådnumrering (nollnumrering)
 • Tvångsstyrd förbindningsgenerering
 • Automatisk kabelpartnumrering
 • Automatisk plintnumrering
 • Automatisk felhantering

Katalog med client/server-teknik

cadett ELSA innehåller en komplett hantering av artikelkataloger. Det är enkelt att lägga in nya artiklar, att söka och ändra. Det finns plats för prisuppgifter, lagersaldon etc.

Katalogen bygger på s.k. client/serverteknik. Detta ger goda prestanda även med stora datamängder och många samtidiga användare.

Det är enkelt att importera katalogdata från leverantörer. Textfiler, databaser och Excel-blad kan importeras. Andra format kan också importeras genom att först konvertera dem till något av de stödda formaten.

Importfunktionen tar hänsyn till ändringar som du gjort när du återimporterar katalogdata, t.ex. nästa års katalog. Manuellt gjorda ändringar kommer inte att skrivas över.

Filhanterare

Filhanteraren tar hand om säkerhetskopiering och arkivering på valfritt medium. Du kan använda komprimering.

Rapportgenerator

Med rapportgeneratorn kan du få ut alla tänkbara och otänkbara listor. Bl.a. följande finns som standard:

 • Styck- och beställningslistor
 • Kabel- och kabelparttabeller
 • Plinttabeller, även med grafiska byglingar
 • Inre och yttre förbindningstabeller
 • Nollnummertabeller
 • Ritningsförteckningar 
 

Det är enkelt att själv skapa egna rapporter. Rapporterna kan genereras som AutoCAD ritningsblad, textfiler eller Excel-ark.

Yttre förbindningsscheman

Yttre förbindningsscheman genereras helt automatiskt. Du kan själv påverka utseende och innehåll med hjälp av enkla konfigureringar.

Kablagemodul

I cadett ELSA Professional ingår en komplett modul för kablagehantering, så kallad ”cable harnessing”. Såväl kabel- som kopplingsscheman skapas via denna modul och kan dessutom kontrolleras mot motsvarande kretsschema.

Optionshanterare

Den inbyggda optionshanteraren gör det möjligt att definiera valfria optioner som består av delar spridda över många blad. Optionerna aktiveras eller deaktiveras efter behov. En deaktiverad option syns inte och visas heller inte i tabeller och motsvarande.

Automationsmöjligheter

Hjärtat i cadett ELSA är automationsservern PDS som handhar alla projektrelaterade data. Det öppna gränssnittet gör det inte bara möjligt utan också mycket enkelt att överföra data till och från cadett ELSA, från och till andra programvaror. Du kan t.ex. överföra apparatlistan till Excel, ändra uppgifter där och sedan läsa tillbaka informationen till cadett ELSA. PDS uppdaterar ritningsbladen automatiskt!

All funktionalitet i cadett ELSA kan fjärrstyras med ActiveX. Det kan t.ex. användas för att automatgenerera PLC-scheman från I/O-listor.

Scriptgenerator

Med scriptgeneratorn behandlar du flera ritningsblad på en gång. Det kan t.ex. vara att plotta, att byta en felaktig symbol eller något annat som skall göras på samma sätt i flera ritningsblad.

PDF-generator

Med hjälp av den inbyggda PDF-generatorn skapar du med ett knapptryck en komplett och intelligent PDF-fil för hela projektet. Bokmärken för bladen, korsreferenser om hyperlänkar och många andra finesser kan utnyttjas.

Översättare

Text i ritningsbladen kan översättas mellan ett obegränsat antal språk via ett inbyggt lexikon. Du kan själv enkelt utöka lexikonet med fler ord eller uttryck som du vill kunna översätta. Fullt Unicode-stöd ger möjlighet att översätta även till språk med andra alfabeten än vårt eget, såsom kinesiska eller grekiska.

Installationsprogram

Installationsprogrammet tar hand om alla typer av installationer, från enkla lokala nyinstallationer till mer komplexa nätverksinstallationer där användardata skall hämtas från flera olika gamla installationer.

Programrevisioner

Inkrementella uppdateringar finns tillgängliga direkt via Internet. Det ger ett mycket enkelt installationsförfarande för revisioner, dvs. kostnadsfria serviceuppdateringar.

Uppdateringar

En större versionsuppdatering utkommer varje år. Tecknar du ett serviceavtal ingår abonnemang på alla nya versioner till en fast årlig kostnad. Det går också att köpa uppdateringarna ”som lösnummer”, för den som föredrar den varianten.

Import från annan cadett ELSA

Du kan när som helst importera valfria användardata från andra installationer av cadett ELSA. Detta är användbart i en rad situationer. Efter installation av en ny version är exempelvis det första du gör att importera all användardata som projekt, symboler, kataloger etc. från den förra versionen. Samma typ av import kan du göra mellan exempelvis en bärbar dator med en lokal installation och en nätverksinstallation av cadett ELSA. Detta är mycket användbart om du t.ex. vill kunna arbeta vidare med dina projekt hemifrån eller när du är på resa.

cadett ELSA Enterprise är det också möjligt att utföra en fjärrimport av användardata utan att påverka eller påverkas av användare som just då kör produkten.

Tunna klienter

cadett ELSA Enterprise stöder användning av tunna klienter. Den lösningen ger suveräna prestanda, även vid en begränsad bandbredd mellan arbetsstation och server. 10 Mbps är tillräckligt, vilket gör det möjligt att arbeta över internet eller i långsamma nätverk med full effektivitet.

Travel-lösning

cadett ELSA har en inbyggd funktionalitet för att kunna checka ut projekt för exempelvis resor. Utcheckade projekt är låsta för andra användare, till dess att de checkas in igen.

Med cadett ELSA Enterprise har du också möjlighet att checka ut och checka in projekt “på fjärr”, direkt från där du är, även över en långsam förbindning, kanske en mobiltelefon.

Licenshantering

Licenshanteringen i cadett ELSA hanteras valfritt enligt en av tre tillgängliga metoder:

 • Ett lokalt hårdvarulås kopplat till den dator där du använder programmet
 • Ett centralt hårdvarulås kopplat till en server
 • En mjukvarubaserad licensserver (FlexLM)
 

Alla cadett ELSA-licenser är flytande. Det är fritt fram att flytta licenserna mellan datorer efter behov. Skillnaden är vilken teknisk lösning som används, dvs. hur du går tillväga för att flytta licensen från en dator till en annan.

Dokumentation

Dokumentationen är i första hand på engelska.

Nätverk/fleranvändarmiljö

cadett ELSA är ett fleranvändarsystem. För bästa prestanda utnyttjas modern teknik som client/server-lösningar mm. För att installera cadett ELSA som fleranvändarsystem i nätverk krävs tillgång till en Windows-server. cadett ELSA kan också installeras som ett enanvändarsystem på en lokal dator.

Datorkrav

Angående krav på dator, nätverk, server, operativsystem, AutoCAD, AutoCAD Electrical mm, se separat datablad.

Utvecklare

cadett ELSA utvecklas av cadett i Sverige och Tyskland tillsammans med internationella samarbetspartners. Produkten marknadsförs i hela Europa.

cadett som grundades 1979 är ett av de äldsta och mest välrenommerade företagen i branschen.

cadett ELSA introducerades redan 1985 och erbjuder en överlägsen säkerhet och kompatibilitet. Ritningar och projekt är fullt kompatibla hela vägen, utan konvertering. Detta är ovanligt, för att inte säga unikt, i branschen.

Köp eller hyra

Du kan köpa en evig licens av cadett ELSA, eller hyra programmet för en kortare eller längre period. Hyr du programmet ingår uppdateringar och support. Har du köpt programmet tecknar du ett serviceavtal som täcker uppdateringar och support.

Mer information

Tag kontakt med cadett ab. Vi besöker gärna ditt företag för en demonstration!

Boka en gratis demonstration av cadett ELSA genom att fylla i dina uppgifter här:

Inloggning

Om du saknar användarnamn och lösenord, eller om du har glömt ditt lösenord, gå in under ”Support” och välj ”Lösenordsbegäran”.