Utbud

Inom cadett håller vi regelbundna kurser för att dela med oss till kunder och användare med kunskap och information om våra program. De kurser som förnuvarande hålls via cadett ab är:   

¤ cadett ELSA del 1 – Grundkurs
¤ cadett ELSA del 2 – Fortsättningskurs
¤ cadett ELSA del 3 – Avancerad kurs
¤ cadett ELSA Uppdateringskurs

Du kan även se mer detaljerad kursinformation genom att klicka på länkarna ovan eller gå till sidan för kursbeskrivningar. Datum för kurser ligger listade i våran kalender här på hemsidan, och meddelas även via nyhetsbrev.

Om du har frågor eller funderingar angående detta kan du kontakta oss på info@cadett.com eller via telefon: 08-754 97 70.