cadett ELSA Grundkurs

Tiderna är speciella och vi försöker alla anpassa oss till nya arbetssätt. Därför kommer vi att hålla nästa grundkurs i cadett ELSA som ett interaktivt webbmöte.

Kursen omfattar tre dagar, tar maximalt åtta deltagare och är riktad till alla som skall använda cadett ELSA. Du hittar en fullständig kursbeskrivning via denna länk:  cadett ELSA Grundkurs

När:              v.50, 8:e – 10:e december
Kostnad:      12,000 kr exkl. moms per deltagare

För anmälan eller frågor kan du kontakta oss på:
info@cadett.com 
08-754 9770