cadett

cadett ELSA 11.0.1.2 CD

Complete CD cadett ELSA 11.0.1.2 This is a complete installation CD for cadett ELSA 11.0.1.2. The ZIP file should be unpacked in a directory of your choice from where the installation is started using the file ELSAInstall.exe. Updates from older versions are made by performing a new installation followed by an import of all data […]

cadett ELSA 11.0.1.2 update from 11.0.1.0 or 11.0.1.1

cadett ELSA 11.0.1.2 as an incremental update from cadett ELSA 11.0.1.0 or 11.0.1.1. If you have a network installation, please run the patch on the server. The clients will be updated automatically from the server. IF YOU HAVE CUSTOMIZATIONS OF ANY KIND IN YOUR INSTALLATION, PLEASE CONTACT CADETT FOR ADVICE BEFORE YOU INSTALL THE UPDATE!

Boka en gratis demonstration av cadett ELSA genom att fylla i dina uppgifter här:

Inloggning

Om du saknar användarnamn och lösenord, eller om du har glömt ditt lösenord, gå in under ”Support” och välj ”Lösenordsbegäran”.