Uppdaterad referensmanual för cadett ELSA

I vårt nyhetsbrev den 28:e januari berättade vi om den nya referensmanualen till cadett ELSA. Vi har nu släppt en uppdaterad version av vår OnLine-referensmanual. 

Det viktigaste är att ett ämne som beskriver ritningsarkivet har lagts till. Bara det ämnet innehåller 234 helt nya sidor!

Som vi nämnde i det tidigare nyhetsbrevet är OnLine-formatet tacksamt för uppdateringar. Arbetet med sådana fortgår och du kommer att få se många och frekventa uppdateringar.

Trots mängden information är det lätt att hitta med en enkel struktur och massor med praktiska länkar.