Referensmanualen – Symbolinsättaren

En ny version av referensmanualen är nu släppt. Den innehåller bland annat en fullständig beskrivning av symbolinsättaren inklusive den nya funktionaliteten som introducerades i R41.0.1.1.
De nya funktionerna för symbolinsättaren som introducerades var:

  • Symbolinsättningsverktyget har utökats med en sökfunktion, som gör det möjligt att göra en fri sökning efter symbolnamn och beskrivningar. Den nya funktionen aktiveras med hjälp av en ny knapp i symbolinsättaren.
  • Verktygstips har äntligen implementerats i symbolinfogningsverktyget. Knapparna, som kan vara något förvirrande tills du bekantar dig med deras funktionalitet, är nu utrustade med förklarande texter i form av verktygstips.