Översikt av program och tjänster

cadett ELSA View 
En ”se men inte röra”-produkt. Navigera bland projekt, ritningsblad och artiklar. Titta och skriv ut. Inga ändringar är möjliga. Ingen AutoCAD behövs.

cadett ELSA Start
Lösningen att börja med. Ändå ett komplett verktyg för elschema-dokumentation. Komplett ritmiljö med över 5000 symboler. Använder AutoCAD/AutoCAD Electrical.

cadett ELSA LT
cadett ELSA LT är en komplett programvara för elschemakonstruktion med inbyggd äkta AutoCAD till ett mycket attraktivt pris. Du får ett effektivt konstruktionsverktyg som är enkelt att använda med en kraftfull automatik. cadett ELSA LT täcker basbehoven för de flesta och kan uppgraderas för ännu mer avancerad funktionalitet.

cadett ELSA Professional
Den mest avancerade lösningen på marknaden. Komplett förbindningshantering med både yttre och inre förbindningar, automatisk optimering av ledningsdragning, nollnumrering mm. Använder AutoCAD/AutoCAD Electrical.

cadett ELSA Enterprise
I cadett ELSA Enterprise samlas ny funktionalitet för stora organisationer. Exempel: hantering av särskilt stora projekt med superprojekt, flera samtidiga användare, distribuerade servrar och lösningar för flera orter. Fjärrimport av användardata från server i drift. Hård import av användardata. Stöd för tunna klienter med Citrix XenApp. Använder AutoCAD/AutoCAD Electrical.

cadett ELSA Solo
cadett ELSA Solo är samma produkt som de ovan nämnda cadett ELSA produkterna och kommer i Professional och Enterprise version. Solo innebär att programmet har en integrerad CAD-motor och är därmed knuten till cadett ELSA.

cadett ELSA Automatgenereringsmodul
Automationslösningar innebär att cadett ELSA fjärrstyrs för att automatiskt generera dokumentation som annars hade gjorts manuellt. Detta kan drivas långt, så långt att en komplett dokumentation både skapas och underhålles helt automatiskt, utan några manuella handgrepp.

Anpassningar
Konfigurera och programmera cadett ELSA för att anpassa programmet till de egna behoven. På det sättet kan du spara ännu mer tid och pengar. Detta är en gyllene möjlighet som bara väntar på att utnyttjas! Lär dig själv hur eller begär offert på en komplett lösning.

Uppdateringsabonnemang
Prenumeration på nya versioner av cadett ELSA och/eller AutoCAD/AutoCAD Electrical ger dig senaste teknik till lägsta möjliga kostnad, en fast årlig avgift.

Supportavtal
Ger dig direkt tillgång till kvalificerad hjälp via telefon eller e-post samt tillgång till supportarean på vår hemsida. Allt detta till en fast årlig avgift.

Utbildning
Lär dig snabbt och effektivt att utnyttja cadett ELSA och/eller AutoCAD Electrical maximalt. Vi har schemalagda kurser samt utbildningar på plats hos kund.

Installation
Vi installerar och konfigurerar programvaran åt dig, om du inte vill ägna din egen tid åt detta. Via våra Internettjänster kan vi göra arbetet utan att behöva besöka dig fysiskt, vilket spar både tid, pengar och miljö.