Anpassningar av cadett ELSA

Anpassa cadett ELSAPdf_file_orange-32x32

cadett ELSA har många fördelar. Bland de mest framträdande är en extremt god anpassningsbarhet. Det finns ingen annan produkt på marknaden som slår cadett ELSA på den punkten!

Att konfigurera och programmera cadett ELSA för att anpassa programmet till de egna behoven och därmed spara ännu mer tid och pengar är därför en gyllene möjlighet som bara väntar på att utnyttjas.

Systemet är helt öppet så det är fullt möjligt att utföra den här typen av anpassningar själv, men det kräver förstås kunskap och erfarenhet och det har självklart sin kostnad att inhämta detta. En snabbare och därmed ofta billigare och mer lönsam väg är därför att ta hjälp av cadett:s duktiga konsulter. De utför de anpassningar som du behöver för att bli effektivare i ditt arbete, till ett fast pris eller mot löpande räkning – efter ditt önskemål.

I den här dokumentet ger vi några exempel på anpassningar av den här typen. Hur dina behov ser ut vet naturligtvis du själv bäst, men lite inspiration kan du säkert hämta bland förslagen här!

Ritningsram enligt egna önskemål

Anpassningar_bild4Vi tar fram en ny ritningsram enligt dina önskemål. Du får själv välja vilka fältrubriker, fältlängder etc. som du skall ha, hur ramen skall se ut, indelning i rader och kolumner och förstås hur informationen skall presenteras i ritningsarkivet.

Ritningsram enligt dina egna önskemål

Vi tar fram en komplett ny ritningsram inklusive mall, mallfil och övriga teknikaliteter som krävs. Vi kan också göra en scriptsekvens så att du automatiskt kan byta ritningsram i befintlig dokumentation, med bibehållna texter i ritningshuvudena.

Rapporter enligt egna önskemål

Anpassningar_bild2Vi tar fram kompletta rapportdefinitioner enligt din specifikation. De kan utnyttja din egen ritningsram, ha de kolumner och kolumnrubriker som du själv vill.

Rapporter enligt dina egna önskemål

Kanske vill du att en del av den information som standardrapporterna innehåller inte skall vara med. Kanske tycker du att det fattas information som du vill lägga till.

Baserat på den tillgängliga informationen i cadett ELSAs databaser tar vi fram de rapportdefinitioner som du önskar.

Egen information i ritningsblad och rapporter

Tycker du att det fattas attribut i cadett ELSAs symboler? Skulle du vilja ha med information i rapporterna som inte finns tillgänglig i standardprodukten?

Vi konfigurerar systemet åt dig. Sedan kan du använda alla attribut som du har behov av. Informationen från dem kan du få med i rapporterna.

Koppling till Excel

Anpassningar_bild3Är du van att arbeta med Excel? Skulle du tycka att det var smidigt att med en knapptryckning ta ut informationen från Dynamic OnLine i cadett ELSA till Excel? Skulle det vara bra att kunna redigera informationen där för att skicka tillbaks den till cadett ELSA så att ritningsbladen uppdateras?

Excel lista enligt era egna önskemål

Vi skriver de makron i Excel som krävs för att åstadkomma det här och utformar dem efter dina önskemål.

WEB-presentation av dokumentation

Anpassningar_bild4Skulle du vilja presentera den dokumenta­tion som du tar fram med cadett ELSA i WEB-format så att vem som helst kan läsa dokumentationen med en enkel WEB-brow­ser?

Kanske vill du publicera dokumenta­tionen på Internet eller på ett Intranät? Eller så vill du kanske slå ihop hela dokumenta­tionen till en PDF-fil så att den går att läsa med Acrobat Reader?

Anpassningar_bild5Vi konfigurerar upp cadett ELSA med de rutiner som krävs för att automatiskt skapa HTML-sidor, DWF-filer, PDF-filer eller vad du önskar och har behov av.

Makron

Gör du ofta samma operationer efter var­andra? Kanske skapar du samma rapporter till varje projekt? Kanske kör du samma scriptsekvenser för att plotta ritningsbladen varje gång? Kanske gör du samma operatio­ner i ritningsarkivet med att samla upp och reorganisera varje gång för att få fram en komplett ritningsförteckning? Vore det bekvämt med några smidiga makron så att du kan göra allt det där med en knapptryck­ning istället?

Vi hjälper dig att skapa de ActiveX-makron som du har behov av för att underlätta ditt arbete.

Rithjälpmedel

Saknar du några kommandon i ritmiljön? Skulle du vilja ha några kommandon som underlättar uppgifter som du ofta gör?

Våra ritmiljöprogrammerare skapar de kommandon som du vill ha!

Koppling till MPS-system

Har du behov av att koppla samman cadett ELSA med ditt MPS-system? Kanske vill du ha en automatisk överföring av artikelinformation från MPS-systemet till cadett ELSA för användning i elschemaprojekten? Kanske vill du kunna skicka de färdiga stycklistorna färdigformaterade direkt till MPS-systemet?

Vi tar fram de kopplingar som behövs för att automatisera överföringarna så att du kan dra full nytta av både cadett ELSA och MPS-systemet!

Koppling till arkiv- och dokumenthanteringssystem

Arbetar du med ett övergripande dokument­hanteringssystem på ditt företag? Skulle du vilja integrera cadett ELSA i det systemet? Verkar det svårt att lösa det här med revi­sioner och flerbladiga elschemadokument?

Vi har lösningarna på de här knepigheterna och tar fram de kopplingar som behövs för att integrera de olika systemen med varandra.

PLC

Anpassningar_bild6Utgår du från I/O-listor när du skapar din dokumentation? Skulle du vilja automatgenerera stommen till dina elscheman med in- och utgångar, plintar, kretsar etc. utifrån dessa I/O-listor?

 

Anpassningar_bild7Vi tar fram de makron som gör jobbet!

Automationslösningar

Låter det som en dröm att kunna automatge­nerera kompletta elschemadokumentationer från ett generellt regelverk? I cadett ELSA finns den basteknologi som krävs. cadett ab har tagit fram en standardprodukt – cadett ELSA Automationsmodul – som utgör grundstommen i lösningar för att fullständigt kunna automatisera framtagandet av dokumentation. Möjligheterna här är svindlande!

Läs mer om det här.

Andra önskemål

Ovan har vi givit några exempel på uppdrag som vi kan åta oss. Exemplen kommer från den typ av arbeten som vi ofta gör för våra kunders räkning.

Du kanske har några helt andra idéer? Tveka inte att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion. Vi har kunskaperna och resurserna som krävs för att göra ditt arbete effektivare!