cadett ELSA Solo

cadett ELSA Solo är i grunden samma produkt som den ”vanliga” cadett ELSA. Den har en inbyggd CAD-motor och behöver med andra ord inte någon separat AutoCAD.

CAD-motorn i cadett ELSA Solo heter Solo eXs och är baserad på AutoCAD OEM. Den är licensierad från Autodesk tillsammans med vår samarbetspartner Mensch und Maschine i Tyskland (MuM) som är en av de ledande europeiska leverantörerna av datorstödd konstruktion och tillverkning (CAD/CAM). Solo eXs har samma funktionalitet som den vanliga AutoCAD men är knuten till cadett ELSA och kan bara användas där. Den främsta fördelen är ett mycket attraktivt pris.

cadett ELSA Solo finns tillgänglig som Professional och Enterprise.