Nyheter i cadett ELSA R33

Några av de viktiga nyheterna i cadett ELSA R33:

• Stöd för AutoCAD 2014
• Ny modern ritmiljö baserad på ”ribbons”
• Kraftigt utökat ritningsarkiv med dokumentkoder
• Nya funktioner för nätverk, låsningar mm
• Användardefinierade projektparametrar