cadett ELSA del 3 – Avancerad kurs

Anpassa cadett ELSA  
Omfattning: 2 dagar

Detta är kursen för den vane och avancerade cadett ELSA-användaren.

Vi ser i detalj på programsystemets uppbyggnad och funktion. Bland annat studerar vi databasernas uppbyggnad och innehåll.

PDS – hjärtat i cadett ELSA – studeras och vi diskuterar hur automationslösningar kan se ut. Vi ser också i detalj på ritmiljön och ritningsbladens uppbyggnad.

Kursens ändamål är att ge kunskaper som gör det möjligt att själv göra avancerade anpassningar av systemet till egna behov och önskemål.

Kursinnehåll:

  • cadett ELSA – struktur och databaser
  • API:er (applikationsgränssnitt) i cadett ELSA
  • PDS – Project Data Server och ActiveX
  • Ritningsbladens uppbyggnad
  • Import och export av data till och från cadett ELSA
  • Integrering av egna program
  • Ämnen som deltagarna önskar ta upp

Vem bör delta?

Den avancerade cadett ELSA-användaren som vill lära sig mer.

Förkunskaper

Genomgången cadett ELSA Grundkurs del 2
God vana från arbete med cadett ELSA inklusive dess automatik

Anmälan

Anmäl dig hos cadett ab på telefon +46 8 754 97 70 eller via e-post order@cadett.se.