cadett ELSA del 1 – Grundkurs

Dokumentera med cadett ELSA
Omfattning: 3 dagar (2 dagar för cadett ELSA Start)  

cadett ELSA är ett omfattande och mycket effektivt hjälpmedel för elschemakonstruktion. Ritmiljön i cadett ELSA baseras på AutoCAD. Med hjälp av den s.k. OnLine-automatiken automatiseras mycket av elschemakonstruktionsarbetet, direkt i AutoCAD.

Med en rapportgenerator kan du ta fram tabeller och listor helt automatiskt. Grundkursen lär dig i princip att använda ett system som redan anpassats efter ett visst ritsätt, t.ex. den standardkonfigurering enligt svensk standard som medföljer vid leverans.

Kursinnehåll

 • cadett ELSA, uppbyggnad och funktion
 • Kataloger
 • Ritningsarkivet
 • Schemaritning med cadett ELSA
 • Symboler – medföljande bibliotek
 • Automatik – grundläggande principer
 • Övningsexempel
 • Automatplottning
 • Egna symboler
 • Dynamic OnLine (dag 3)
 • Automatisk nollnumrering (dag 3)
 • Automatisk rapportgenerering (dag 3)

Vem bör delta?

Alla som skall använda cadett ELSA eller som planerar att skaffa CAD för elschemakonstruktion.

Förkunskaper

Genomgången ”AutoCAD Förberedelsekurs” alternativt tidigare erfarenhet av AutoCAD.

Anmälan

Anmäl dig hos cadett ab på telefon +46 8 754 97 70 eller via e-post order@cadett.se.

Kurslitteratur

Kurskompendium ingår i kursavgiften.