Grundkurs utan extra kostnad till 31 maj 2022

Vid köp av ny cadett ELSA-licens senast 31 maj 2022 ingår plats för en person på cadett ELSA grundkurs värd 12 000 kr.

Grundkursen omfattar tre dagar och genomförs i Stockholm under både vår och höst. Erbjudandet gäller för en person per inköpt cadett ELSA-licens senast 31 maj 2022.