Historia

Verksamheten grundades 1979 i Järfälla utanför Stockholm som ett renodlat programvaruutvecklingsföretag inriktat på den då groende persondatormarknaden.

cadett_Historia

1985 genomfördes en specialisering mot CAD – datorstödd konstruktion, samtidigt som företaget fick namnet ”cadett”. Utvecklingen av ”elNett”, en programvara för elschemakonstruktion, påbörjades.

Samtidigt i den tyska staden Mönchengladbach grundades företaget MG-Data GmbH för att utveckla och marknadsföra elschemakonstruktionsprogrammet MG-CAD.

1986 på en mässa i Birmingham, England, korsades cadett:s och MG-Data:s vägar för första gången. Resultatet blev att den fortsatta utvecklingen av elNett och MG-CAD slogs samman i en joint venture.

Den skandinaviska versionen av programvaran marknadsfördes under namnet cadett ELSA. Den något annorlunda tyska versionen såldes fortfarande under namnet MG-CAD.

Samarbetet intensifierades kontinuerligt och 2003 förvärvades slutligen MG-Data av cadett och de båda företagen fick en gemensam ägare i form av cadett Holding AB. Den tyska verksamheten fick namnet cadett GmbH.

De två separata nationella versionerna av programvaran som fanns vid denna tid, ersattes av enda flerspråkig version med stöd för flera standarder. Den nya produkten fick namnet cadett ELSA på alla marknader.

Nedan listar vi några viktiga milstolpar i cadett:s historia.

1979 Det svenska företaget grundas i Järfälla och publicerar sin första katalog med egen utvecklad programvara för mikrodatorer.
1982 Företaget breddar verksamheten till att också omfatta hårdvara och tillbehör.
1985 CAD-verksamheten i Sverige startar.
MG-Data GmbH grundas i Tyskland och introducerar MG-CAD 1.0 (senare cadett ELSA).
Företaget flyttar från Rosenlundsgatan på Södermalm till Datavägen i Järfälla.
1986 Företaget tar namnet ”cadett ab”.
Kontoret flyttas till Kista i Stockholm.
1987 cadett ELSA 2.0 är den första helsvenska versionen. I Tyskland säljs programvaran under namnet MG-CAD 2.0.
1988 cadett a/s i Norge grundas. Kontoret ligger i Oslo. Norge har varit en av cadett:s viktigaste marknader alltsedan dess.
1990 Leveranserna av cadett ELSA 3.0 börjar. Den har bl.a. en revolutionerande integrerad konstruktionsmiljö.
1991 Kontoret flytttas till Sollentuna, Stockholm.
1992 cadett ELSA 3.8 innebär ett funktionalitetslyft av sällan skådad omfattning. Bl.a. införs automatisk nollnumrering direkt i schemabladen. Först i världen!
1994 I cadett ELSA 3.85 introduceras ännu en ny revolutionerande teknik: OnLine-automatiken!
Kontoret flyttas till Upplands Väsby.
1995 Stöd för nätverk introduceras i cadett ELSA 4.1.
1996 cadett ELSA 4.15 är vår första produkt med stöd för Windows NT. Vi flyttar därmed till den plattform där vi än idag hör hemma. Dagens Windows 7 och 10 är i själva verket uppdaterade versioner av den ursprungliga Windows NT.
1997 All försäljning av hårdvara upphör. Sedan denna tidpunkt kretsar 100% av verksamheten kring programvara för elschemakonstruktion.
Kontoret flyttas till Sollentuna, Stockholm.
1998 cadett ELSA 5.0 börjar levereras. I denna version introduceras ett användargränssnitt baserat på Windows.
1999 cadett ELSA 6.0 med Dynamic OnLine visas för första gången. Detta är ett nytt tekniskt genombrott. Tabellerna kan editeras och kretsschemabladen uppdateras sedan automatiskt!
2000 cadett öppnar kontor i Malmö.
2002 cadett ELSA 7.0 är ännu en milstolpe som passeras i utvecklingen av produktern.
En helt ny katalog med client/server-teknik och ett nytt ritningsarkiv, kombinerat med ett nytt användargränssnitt, ger en drastisk förbättring av prestandan.
2003 cadett förvärvar MG-Data GmbH i Tyskland och öppnar ett kontor i Jülich, Nordrhein-Westfahlen.
cadett GmbH och cadett ab blir systerbolag, bägge 100% ägda av cadett Holding AB.
cadett ELSA 7.5 är den första cadett ELSA som finns tillgänglig i flera produktnivåer. Professional och Basic är de två första.
Stockholmskontoret flyttas till Lunda industriområde i Spånga.
2004 cadett ELSA Start presenteras. Denna nya kompletta programvara för elschemakonstruktion har en extremt konkurrenskraftig prissättning.
cadett ELSA View presenteras, en produkt enbart för visning utan editeringsmöjligheter, men med ett lågt pris.
cadett ELSA 7.7 introducerar ökad symbolrelaterad funktionalitet och ett stort antal andra funktioner.
cadett beslutar att använda den nya produkten AutoCAD Electrical som en ny platform för cadett ELSA.
2006 cadett:s introduktion av AutoCAD Electrical har nu lett till att cadett blivit Sveriges i särklass största leverantör av AutoCAD Electrical, större än samtliga konkurrenter tillsammans.
cadett GmbH utses till VAR (Value Added Reseller) för AutoCAD Electrical.
cadett slår försäljningsrekord och flyttar tillbaks till Järfälla, där företaget startade 27 år tidigare.
2007 cadett ELSA 10.0 med de största nyheterna på många år börjar levereras.
Flera samtidiga användare i projekten är en ny möjlighet. En annan funktion är superprojekt, en möjlighet att knyta ihop flera delprojekt med varandra.
cadett slår försäljningsrekord igen och beslutar att starta en utvecklingsfilial i Indien.
2009 i cadett ELSA 12.0, vår 29:e release sedan starten, introduceras en lång rad nyheter, varav en del har utvecklats i Indien.
Den helt nya Symbolinsättaren utvecklades emellertid huvudsakligen på cadett:s kontor i Malmö.
Hyperdynamiska kontaktspeglar var en av de funktioner som det indiska utvecklingsteamet bidrog med.
2010 25 år med cadett ELSA firas med nya versionsnummer. Vi börjar räkna utgåvor (releaser) istället för de tidigare ibland ganska förvirrande versionsnumren. Den första versionen med det nya nummersystemet är cadett ELSA R30.
Stöd för Windows 7 och 64-bitars operativsystem introduceras.
2011 Den första versionen av Optionshanteraren – ”Made in India” – introduceras i cadett ELSA R31.
2012 cadett ELSA Enterprise introduceras.
Stödet för tunna klienter är ett stort genombrott för prestanda, stabilitet och fjärråtkomst. Effektivt arbete med bara en vanlig internetförbindning gentemot servern blir plötsligt en realitet, när kravet på bandbredden reduceras med 99%.
2014 cadett tecknar ett Autodesk ISV-avtal (Independent Software Vendor). Avtalet gör cadett till distributör av välkända Autodesk-produkter som AutoCAD Electrical och AutoCAD P&ID, bundlade i paket med cadett ELSA.
cadett gör sitt starkaste bokslut med den största vinsten någonsin.
2015 Samtidigt som det är 30-årsjubileum för den första cadett ELSA-versionen, lyfter cadett ELSA R35 prestanda och stabilitet till den högsta nivån hittills.
2016 cadett ELSA Autodesk Vault Integration inkluderas i cadett ELSA direkt vid leverans.
I och med cadett ELSA R36 introduceras stöd för Windows 10 samtidigt som stödet för 32-bitars operativsystem försvinner. DVD som installationsmedium försvinner likaså. Nu är det bara internet som gäller!
2017 cadett ELSA Solo med inbyggd CAD-motor baserad på AutoCAD OEM återintroduceras sedan cadett tecknat ett samarbetsavtal med Mensch und Maschine i Tyskland, Europas största CAD-återförsäljare.
2018 cadett startar direktförsäljning till isländska kunder från det svenska kontoret.
cadett ELSA:s MultiServer-lösning introduceras.
2019 Företaget firar 40-årsjubileum med nya omsättnings- och vinstrekord.
cadett följer med sin tid och utvidgar portföljen av Autodesk-produkter med BIM 360.