cadett i Tyskland

Optimerad cadett ELSAmg-cad-116x150cadett ELSA utvecklades under många år i ett nära samarbete mellan cadett ab i Sverige och MG-Data GmbH i Tyskland. I Tyskland gick produkten under namnet MG-CAD. Samarbetet mellan företagen blev allt närmare och 2003 gjordes en sammanslagning då cadett förvärvade den tyska verksamheten.

Sommaren 2003 öppnades sålunda ett cadett-kontor i Jülich, mellan Düsseldorf och Aachen.

Under 2003 integrerades slutgiltigt MG-CAD och cadett ELSA till en gemensam flerspråkig produkt med stöd för flera standarder som säljs under namnet ”cadett ELSA” i hela världen.

cadett GmbH är, på samma sätt som cadett ab, ett helägt dotterbolag till cadett Holding AB.