cadett ELSA Fortsättningskurs

cadett ELSA del 2 – Fortsättningskurs

Effektivisera med cadett ELSA
Omfattning: 2 dagar 

Läs hela kursbeskrivningen här: cadett ELSA Fortsättningskurs

Tiderna är speciella och vi försöker alla anpassa oss till nya arbetssätt. Därför kommer vi att hålla denna fortsättningskurs i cadett ELSA som ett interaktivt web-möte.
Kursen omfattar två dagar och tar maximalt åtta deltagare.