cadett ELSA del 3 – Avancerad kurs

Anpassa cadett ELSA

Omfattning: 2 dagar

Detta är kursen för den vane och avancerade cadett ELSA-användaren.

Vi ser i detalj på programsystemets uppbyggnad och funktion. Bland annat studerar vi databasernas uppbyggnad och innehåll.
PDS – hjärtat i cadett ELSA – studeras och vi diskuterar hur automationslösningar kan se ut. Vi ser också i detalj på ritmiljön och ritningsbladens uppbyggnad.
Kursens ändamål är att ge kunskaper som gör det möjligt att själv göra avancerade anpassningar av systemet till egna behov och önskemål.

Full kursbeskriving finns via: https://cadett.se/sv/kurser/beskrivningar/cadett-elsa-del-3-avancerad-kurs/