cadett ELSA del 3 – Avancerad kurs

Anpassa cadett ELSA

Detta är kursen för den vane och avancerade cadett ELSA-användaren.

Vi ser i detalj på programsystemets uppbyggnad och funktion. Bland annat studerar vi databasernas uppbyggnad och innehåll.
PDS – hjärtat i cadett ELSA – studeras och vi diskuterar hur automationslösningar kan se ut. Vi ser också i detalj på ritmiljön och ritningsbladens uppbyggnad.

Kursens ändamål är att ge kunskaper som gör det möjligt att själv göra avancerade anpassningar av systemet till egna behov och önskemål.

Omfattning: 2 dagar

Anmälan: Anmäl dig hos cadett ab på telefon +46 8 754 97 70 eller via e-post order@cadett.com.