cadett ELSA del 1 – Grundkurs

Dokumentera med cadett ELSA

cadett ELSA är ett omfattande och mycket effektivt hjälpmedel för elschemakonstruktion. Ritmiljön i cadett ELSA baseras på AutoCAD. Med hjälp av den s.k. OnLine-automatiken automatiseras mycket av elschemakonstruktionsarbetet, direkt i AutoCAD.

Med en rapportgenerator kan du ta fram tabeller och listor helt automatiskt. Grundkursen lär dig i princip att använda ett system som redan anpassats efter ett visst ritsätt, t.ex. den standardkonfigurering enligt svensk standard som medföljer vid leverans.

Omfattning: 3 dagar

Anmälan: Anmäl dig hos cadett ab på telefon +46 8 754 97 70 eller via e-post order@cadett.com.