AutoCAD Electrical – Grundkurs

Elschemakonstruktion med AutoCAD Electrical

Omfattning: 2 dagar

Denna kurs lär ut hur du ritar elscheman och producerar plinttabeller, stycklistor, förbindningstabeller och andra rapporter med hjälp av AutoCAD Electrical.

Vi skapar minst ett projekt från grunden och inkluderar även egenhändigt skapade symboler. Kursen är praktisk – ”hands on” – och du arbetar vid en egen personlig CAD-dator.

Kursinnehåll

 • Introduktion till kursen och maskinvaran.
 • Översikt, AutoCAD Electrical.
 • Översikt, skärmens indelning i verktygsfält mm.
 • Att skapa ett nytt projekt, inklusive inställning av projektparametrar och numrerings- och referensformat.
 • Att skapa en ny ritning, inklusive definition av ritningstyp.
 • Att definiera funktion och placering.
 • Att rita enfas- och trefasledningar.
 • Insättning av symboler och definition av komponenter. Numrering av ledare och komponenter.
 • Inställningar och numrering av plintar.
 • Korsreferenser för komponenter och hänvisningar.
 • Manipulering av plinttabellen.
 • Att koppla katalogdata till komponenter i projekten. Att skapa nya artiklar.
 • Att skapa PLC-ritningar.
 • Att skapa och testa nya symboler.
 • Att anpassa ritningshuvudet.
 • Några av de rapporter som kan genereras av AutoCAD Electrical.

Vem bör delta?

Alla som skall använda AutoCAD Electrical eller som planerar att skaffa CAD för elschemakonstruktion.

Förkunskaper

Genomgången “AutoCAD Förberedelsekurs” alternativt tidigare erfarenhet av AutoCAD. Kursen är avsedd för elkonstruktörer som har en god förståelse för elschemakonstruktion.

Anmälan

Anmäl dig hos cadett ab på telefon +46 8 754 97 70 eller via e-post order@cadett.se.

Kurslitteratur

Kurskompendium ingår i kursavgiften.