Effektiv el-dokumentation i världsklass

En artikel om hur cadett ELSA används ute hos vår kund ESEM – Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö har gjorts och publicerats av tidningen CAD & RitNYTT.

Ett sammandrag:

”Energibolaget ESEM, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, i samarbete med energikonsulten FVB, har utvecklat ett system för el-dokumentation. Varje projekt och ändringar av projekt lagras och uppdateras automatiskt på en server i en anläggningsstruktur. Ändringar uppdateras löpande samtidigt som systemet gör det extremt lätt att få tag på relevant information, oavsett om man
befinner sig i Strängnäs eller Eskilstuna.”

Läs hela artikeln här, eller öppna den som pdf. här: ESEM_Svenska