Lexikonhantering med Excel

Detta Excel-ark gör det möjligt att hantera cadett ELSA lexikon med Excel. Erbjuder fullt Unicode-stöd.