cadett ELSA 7.7.1.0 CD

Komplett CD cadett ELSA 7.7.1.0 Detta är en komplett installations-CD för cadett ELSA 7.7.1.0. ZIP-filen packas upp i ett valfritt bibliotek varifrån installationen startas via filen ELSAInstall.exe. Uppdatering från tidigare versioner med den kompletta CD:n görs genom nyinstallation följt av Fortsätt läsa cadett ELSA 7.7.1.0 CD

cadett ELSA 7.5.1.3d CD

Komplett CD cadett ELSA 7.5.1.3d Detta är en komplett installations-CD för cadett ELSA 7.5.1.3c. ZIP-filen packas upp i ett valfritt bibliotek varifrån installationen startas via filen ELSAInstall.exe. Uppdatering från tidigare versioner med den kompletta CD:n görs genom nyinstallation följt av Fortsätt läsa cadett ELSA 7.5.1.3d CD

cadett ELSA 7.0.1.1 CD

Komplett CD cadett ELSA 7.0.1.1 Detta är en komplett installations-CD för den andra revisionen av cadett ELSA 7.0. ZIP-filen packas upp i ett valfritt bibliotek varifrån installationen startas via filen ELSAInstall.exe. Notera att ett cadett ELSA 7.0 hårdvarulås krävs för Fortsätt läsa cadett ELSA 7.0.1.1 CD

cadett ELSA 7.0.1.3 Uppdatering Filnamn: 70117013.EXE

cadett ELSA 7.0.1.3 i form av en inkrementell uppdatering från cadett ELSA 7.0.1.1 eller 7.0.1.2. Den här revisionen innehåller framförallt ett antal mindre förbättringar och korrigeringar. Bland annat har några OnLine-relaterade fel i föregående revision (7.0.1.2) åtgärdats.