Inkrementella uppdateringar

Detta dokument beskriver installationsförfarandet för inkrementella uppdateringar av cadett ELSA 6.0 och 6.5. Beskrivningen stämmer inte för cadett ELSA 7.0. Där är förfarandet helt annorlunda i nätverksinstallationer.