cadett ELSA 6.0.2.4 Komplett CD

Komplett installations-CD för cadett ELSA 6.0.2.4 komprimerad i en enda ZIP-fil. Instruktion hur installationen går till finns i filen ELSAINST.TXT som du också kan hämta här.

Inkrementella uppdateringar

Detta dokument beskriver installationsförfarandet för inkrementella uppdateringar av cadett ELSA 6.0 och 6.5. Beskrivningen stämmer inte för cadett ELSA 7.0. Där är förfarandet helt annorlunda i nätverksinstallationer.

cadett ELSA 6.0.2.5 BETA 6

cadett ELSA 6.0.2.5 BETA 6 Inkrementell uppdatering Den sjätte BETA- versionen av cadett ELSA 6.0.2.5 i form av en inkrementell uppdatering från 6.0.2.4. OBSERVERA! Denna beta-version fungerar bara med AutoCAD 2000/2000i (ej R14).

cadett ELSA 6.5.1.1 Uppdatering

cadett ELSA 6.5.1.1 Inkrementell uppdatering Detta är den andra officiella revisionen av cadett ELSA 6.5 i form av en inkrementell uppdatering från cadett ELSA 6.0.2.4 eller senare.

cadett ELSA 6.0.2.4 Uppdatering

Inkrementell uppdatering till cadett ELSA 6.0.2.4 från 6.0.2.1, 6.0.2.2 eller 6.0.2.3. Installationsförfarandet är mycket enkelt och i stort sett självinstruerande. En instruktion finns ändå tillgänglig i filen README.DOC som du också kan hämta här.