cadett ELSA 5.0.3.6 Komplett CD

Komplett installations-CD för cadett ELSA 5.0.3.6 komprimerad i en enda ZIP- fil. Instruktion hur installationen går till finns i filen ELSAINST.TXT som du också kan hämta här. (Se avdelningen för cadett ELSA 6.X).