cadett supportar AutoCAD Electrical

Via cadett kan du få kvalificerad support för AutoCAD Electrical från Europas främsta expertis.

Den 4 oktober 2017 anställdes Trond Hasse Lie på cadett ab. Trond Hasse är Europas främste expert på AutoCAD Electrical, en av fyra personer i världen auktoriserade som Autodesk Expert Elite för AutoCAD Electrical, och den ende av dessa i Europa.

Läs mer i vårt Nyhetsbrev nr 8/2017!