cadett ELSA R38 har släppts

Sedan den 20:e december 2018 finns cadett ELSA R38 tillgänglig för omedelbar leverans. Programmet kan laddas ner från våran hemsida.

Några av nyheterna i cadett ELSA R38:

 • Ny bladväxlare:
  • Inga slide-filer
  • Kan visa flera sidor samtidigt
 • SMB1 behövs inte längre. Fullt stöd för SMB2 och SMB3.
 • Stöd för dynamiska arbetsstationer (arbetsstationskod tilldelas automatiskt vid start)
 • Stöd för att knyta samma dator till flera olika cadett ELSA-servrar, t.ex. för testmiljö parallell med driftmiljö eller lokal installation parallell med nätverksinstallation. Inga omregistreringar eller andra speciallösningar krävs.
 • Ännu snabbare OnLine-automatik
 • Utökad Snabb-PDF-generering med flera nya funktioner
 • Snabbare symbolinsättare
 • Tydligare symbolbilder (bättre upplösning)
 • Förbättrade symbolbeskrivningar på flera språk
 • IEC61355 dokumentkoder

Anpassningar

Har du egna anpassningar? Hör av dig till cadett innan du uppdaterar!
Justeringar kan behövas i vissa fall.

Anpassnngar