cadett ELSA R38.0.2.1 har släppts

Idag har en ny revision av cadett ELSA R38 släppts.

cadett ELSA R38.0.2.1 innehåller ett stort antal förbättringar av den redan välbeprövade cadett ELSA R38.

En komplett lista på de funktioner som påverkas av uppdateringen finns i revisionshistoriken.

Alla användare av cadett ELSA uppmuntras att omgående installera den nya uppdateringen, vilken är tillgänglig både i form av en inkrementell uppdatering för alla tidigare R38-revisioner, och som ett komplett installationsmedium, vilket kan användas för såväl nya installationer som uppdateringar från samtliga tidigare versioner av cadett ELSA.

Den nya revisionen är tillgänglig för omedelbar nedladdning från cadett:s hemsida.