cadett ELSA R35 släpptes 2015-06-23

Den nya versionen av cadett ELSA innehåller ett antal viktiga förbättringar och nya funktioner. Bland dem kan följande noteras:

  • AutoCAD 2016 stöd nu
  • AutoCAD 2012 kan inte längre användas
  • Avaktiverad generering av korta filnamn stöds nu, vilket förbättrar prestanda
  • Mycket snabbare att skapa revisioner
  • Hyperlänkar i katalogen stöds nu
  • OnLine arbetar nu snabbare än tidigare
  • Bladväxlingen har blivit ännu snabbare
  • Ny installationsprincip för lokala installationer

Glad uppgradering!