Produkter

cadett ELSA ViewPdf_file_orange-32x32

En ”se men inte röra”-produkt. Navigera bland projekt, ritningsblad och artiklar. Titta och skriv ut. Inga ändringar är möjliga. Ingen AutoCAD behövs.

cadett ELSA Start

Lösningen att börja med. Ändå ett komplett verktyg för elschema-dokumentation. Komplett ritmiljö med över 5000 symboler. Använder AutoCAD/AutoCAD Electrical.

cadett ELSA Basic

Lösningen för dig som inte har de mest avancerade behoven. Stöd för nätverk med gemensam lagring av bl.a. symbol-, projekt- och artikelinformation. Flexibel rapportgenerator. Dynamic OnLine ger möjlighet att editera apparatlistan direkt. Ändringarna slår tillbaka till kretsschemat OnLine! Använder AutoCAD/AutoCAD Electrical.

cadett ELSA Professional

Den mest avancerade lösningen på marknaden. Komplett förbindningshantering med både yttre och inre förbindningar, automatisk optimering av ledningsdragning, nollnumrering mm. Använder AutoCAD/AutoCAD Electrical.

cadett ELSA ENTERPRISE – NYHET!

I cadett ELSA Enterprise samlas ny funktionalitet för stora organisationer. Exempel: hantering av särskilt stora projekt med superprojekt, flera samtidiga användare, distribuerade servrar och lösningar för flera orter. Fjärrimport av användardata från server i drift. Hård import av användardata. Stöd för tunna klienter med Citrix XenApp. Använder AutoCAD/AutoCAD Electrical.

cadett ELSA Automatgenereringsmodul

Automationslösningar innebär att cadett ELSA fjärrstyrs för att automatiskt generera dokumentation som annars hade gjorts manuellt. Detta kan drivas långt, så långt att en komplett dokumentation både skapas och underhålles helt automatiskt, utan några manuella handgrepp.

Anpassningar

Konfigurera och programmera cadett ELSA för att anpassa programmet till de egna behoven. På det sättet kan du spara ännu mer tid och pengar. Detta är en gyllene möjlighet som bara väntar på att utnyttjas! Lär dig själv hur eller begär offert på en komplett lösning.

AutoCAD Electrical

Autodesk:s enkla standardlösning för elschema-CAD. Fungerar utmärkt tillsammans med cadett ELSA.

Uppdateringsabonnemang

Prenumeration på nya versioner av cadett ELSA och/eller AutoCAD/AutoCAD Electrical ger dig senaste teknik till lägsta möjliga kostnad, en fast årlig avgift.

Supportavtal

Ger dig direkt tillgång till kvalificerad hjälp via telefon eller e-post samt tillgång till supportarean på vår hemsida. Allt detta till en fast årlig avgift.

Utbildning

Lär dig snabbt och effektivt att utnyttja cadett ELSA och/eller AutoCAD Electrical maximalt. Vi har schemalagda kurser samt utbildningar på plats hos kund.

Installation

Vi installerar och konfigurerar programvaran åt dig, om du inte vill ägna din egen tid åt detta. Via våra Internettjänster kan vi göra arbetet utan att behöva besöka dig fysiskt, vilket spar både tid, pengar och miljö.